Oglas za dodjelu kredita kao poticaj poduzetnika POREČ 2

26.04.2005 00:00
D. Požarić
Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji od 27. rujna 2004. godine, u realizaciji Programa kreditiranja poduzetnika na području Grada Poreča (POREČ-1), sklopljenog između Grada Poreča i Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d .d. Rijeka, Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb te Laguna banke d.d. Poreč, Grad Poreč objavljuje

O  G  L  A  S   

za dodjelu kredita kao poticaj poduzetnika na području Grada Poreča
po Programu

Pravo podnošenja zahtjeva.

Pravo podnošenja zahtjeva imaju poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Grada Poreča, a registrirani su kao trgovačka društva, obrt, zadruga, profitna ustanova ili fizička osoba u slobodnim zanimanjima.

Prioriteti za dodjelu kredita.

Pri dodjeli kredita prednost će imati tvrtke čiji se program temelji na:
• inovativnom programu
• uvođenju novih tehnologija (opreme) i know how-a
• izvozu ili supstituciji uvoza
• zapošljavanju, samozapošljavanju i očuvanju radnih mjesta
• ekološkoj prihvatljivosti.

Namjena kredita.

Krediti će se odobravati za:
• kupnju građevinskog i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture
• kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
• nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
• nabavu prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva
• obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (do 30%)
• refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita.

Uvjeti kreditiranja:

• Minimalni iznos : 5.000 EUR
• Maksimalan iznos : ovisno o ocjeni opravdanosti projekta koji se kreditira, te o kreditnoj sposobnosti korisnika

- Kamata :
1. Zagrebačka banka: 6% godišnja, promjenjiva (valutna klauzula)
2. Hypo Alpe Adria Bank: 6% godišnja, promjenjiva (valutna klauzula)
3. Erste & Steiermärkische Banka: EURIBOR + 3,7 (cca 5,8%)
4. Laguna banka: EURIBOR + 3,5 (cca 5,6%)

• Naknada : 0,80% jednokratno
• Rok otplate : do 12 godina
• Poček : do 2 godine
• Otplata : mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje
• Instrumenti osiguranja : do iznosa od 100.000 kuna osiguranje putem jamaca (ili hipoteka ukoliko je to povoljnije za tražitelja kredita), iznad iznosa od 100.000 kuna osiguranje putem založnog prava ili fiducijarni prijenos nekretnine ili pokretnine u odnosu 1:1,3, (Erste banka 1:1,5), a poduzetnici početnici, uz ostale navedene uvjete, moraju imati jamca.

Postupak odobravanja kredita.

Zainteresirani poduzetnici zahtjev za kredit mogu podići u:

• Gradskoj upravi Grada Poreča, Obala m. Tita 5, na porti.
• Bankama iz Programa:
• Zagrebačka banka d.d, Obala m. Tita bb, Poreč, tel. 451-166
• Erste & Steiermärkische Bank d.d., Kandlerova 8, tel. 434-884
• Hypo Alpe Adria Bank, Partizansko šetalište 4/15, tel. 408-666
• Laguna banka d.d., Prvomajska 4a, Poreč, tel. 416-777
• Putem interneta na adresi www.porec.hr
• Udruženju obrtnika Poreč, M. Vlašića 20, tel. 432-483, 453-473, 453-575

Zahtjev se podnosi preporučenom poštom ili osobno na adresu:

Grad Poreč
Obala m. Tita 5
Upravni odjel za financije,
proračun i gospodarstvo
52 440 Poreč .

Na temelju podnesenog zahtjeva Povjerenstvo za ocjenu i odabir poduzetničkih projekata razmotrit će zahtjeve najkasnije 30 dana od dana objave ovog Oglasa. Pozitivno ocijenjene zahtjeve, uz obavijest o daljnjem tijeku procedure pribavljanja kredita, Povjerenstvo će uputiti prema bankama iz Programa. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, o čemu će podnositelj također biti obaviješten.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv koji sklopi Ugovor o kreditiranju iz Programa ne plaća porez na tvrtku ili naziv 2 godine nakon godine u kojoj je zaključen Ugovor.

Svi uvjeti navedeni u ovom Oglasu ostaju na snazi do dana objave njihovog opoziva, a koji će biti objavljen u istom tisku gdje je objavljen i ovaj Oglas. Za sve ostale informacije možete nazvati na telefon 052.451.099 interni 208. (Grad Poreč).

Dokumentacija (MS Word format):

Zahtjev za kredit s uputama
Obrazac zahtjeva za kredit
Tekst oglasa
Anketa
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti