Održano izlaganje o UPU Špadići - Veli Maj

Lokalno
22.01.2013 20:45
D. Požarić
Pogled s rotora na područje obuhvata plana (J. PREKALJ)
Pogled s rotora na područje obuhvata plana (J. PREKALJ)
Pred dvadeset građana sinoć je, u sklopu javne rasprave u porečkoj Gradskoj vijećnici, održano javno izlaganje prijedloga urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Špadići - Veli Maj.

Donošenje plana uključuje i stavljanje van snage jednog dijela provedbenog UPU-a Veli - Mali Maj pa paralelno s javnom raspravom o novom planu traje i javna rasprava o ovom prijedlogu.

Uz predstavnike izrađivača plana, Katju Regvat i Borisa Petronijevića iz pulskog Urbisa 72, plan je pred okupljenima izložio i pročelnik gradskog Odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damir Hrvatin te stručna savjetnica Jasminka Zrinšćak.

Predloženi plan obuhvaća površinu od deset hektara, oko dva i pol kilometra udaljenu od centra Poreča, s istočne strane omeđenu županijskom cestom Novigrad - Poreč, s južne strane budućom prometnicom koja će se spajati na peti krak velikog rotora u Špadićima te sa zapadne strane cestom Špadići - Mali Maj i nezavršenom ruševnom zgradom Servo Mihalja. Riječ je o uglavnom neizgrađenom području koje je definirano kao stambena zona.

Najveći dio čine parcele u privatnom vlasništvu, dok su u ostalim dijelovima vlasnici Grad Poreč i država. Novoplanirane zgrade stambene namjene mogu biti jednoobiteljske, obiteljske i višeobiteljske građevine, maksimalne visine devet ili deset metara, ovisno o zoni u kojoj se nalaze. Za slobodno stojeće višeobiteljske građevine minimalna površina parcele je tisuću kvadrata ili 700 kvadrata ukoliko je riječ o polugradnji. Na svim parcelama nalaže smještaj vozila, a u zoni plana previđene su površine za rekreaciju.

Okupljeni građani najviše su pitanja imali na prometna rješenja, kolika će biti širina prometnica te gdje će se spajati buduća prometnica od petog kraka rotora. Od Hrvatina su dobili odgovor da će glavna sabirna prometnica imati širinu od 12 metara s nogostupima, a šest metara je previđena širina prometnica između zgrada. Buduća prometnica od rotora spajat će se na prometnicu Mali Maj - Špadići i imat će zadatak preuzeti veći dio prometa koji od priobalnih područja, od Červara i Saladinke, ide prema Špadićima. Hrvatin je dodao kako u planu nema predviđene proizvodnje i shopping centara, a ukoliko ima planova za poslovne građevine to treba predložiti jer to nije previđeno u planu.

Javna rasprava o prijedlogu novog UPU-a ostaje otvorena do 8. veljače, a za stavljanje plan van snage dijela UPU-a do sutra. Uvid u plan može se obaviti radnim danom od 8 do 11 sati u gradskoj upravi i dati primjedbe i prijedloge zajedno s imenom i prezimenom upisom u knjigu kraj plana, dostaviti ih poštom ili na mail prostorno.planiranje@porec.hr . (V. HABEREITER)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti