Održana druga radionica u okviru izrade Strategije razvoja Općine Vrsar

Lokalno
29.01.2009 00:00
D. Požarić
1
1
Autor: M.G.
U ponedjeljak, 26. siječnja, održana je druga radionica u okviru izrade Strategije razvoja Općine Vrsar. U prostorijama sale za sastanke NK Vrsar, okupilo se gotovo četrdesetak osoba koje su sudjelovale u radionici. Bili su zastupljeni predstavnici izrađivača Strategije (pulske tvrtke COIN d.o.o.), općinski vijećnici, članovi Općinskog poglavarstva, djelatnici općinske uprave uključeni u izradu Strategije, zatim predstavnici privrede te niza ustanova i udruga.
Direktorica COIN-a Lorena Prebanda je u svojem uvodnom govoru istaknula jedinstvenost i kvalitetu pristupa koji je Općina Vrsar odabrala u procesu izrade jednog iznimno važnog dokumenta kao što je Strategija razvoja Općine, a to je izravno uključivanje tako velikog broja subjekata u rad na pripremi dokumenta, što znatno doprinosi kvaliteti rada te sagledavanju razvojnih pitanja iz najrazličitijih točki gledišta. Šaleći se, dodala je kako ih je Općina Vrsar na taj način stavila i u određene probleme, budući da sad i neki od drugih gradova i općina s kojima surađuju traže „način rada kao u Vrsaru“, koji je organizacijski zahtjevniji, zbog uključenosti velikog kruga sudionika i multiperspektivnosti.
U prvom dijelu radionice, koju je inače vodio Robert Zenzerović iz COIN-a, prezentirana je strukturna analiza stanja, koju su sudionici dobili s pozivom za sastanak. Izrađivač je prijedlog tog dijela dokumenta, koji je prvi korak ka izradi razvojne strategije, izradio na temelju podataka prikupljenih od sudionika i iz drugih službenih izvora, a temeljem dogovora postignutog na prvoj radionici u sklopu izrade Strategije razvoja Općine Vrsar, održanoj u studenom. Cilj strukturne analize stanja jest utvrđivanje postojećeg stanja na području Općine s naglaskom na postojeće probleme i izazove. Sukladno utvrđenim problemima i izazovima, razrađuju se perspektive i potrebe Općine. Strukturnom su analizom razrađena slijedeća razvojna područja (resursi): prirodna obilježja, okoliš i prostor, demografska obilježja, komunalna infrastruktura, gospodarstvo i društvene djelatnosti. Na strukturnu analizu nadovezuje se SWOT analiza za svako razvojno područje.
Sudionici radionice su imali nekoliko činjeničnih primjedbi na strukturnu analizu stanja, te je dogovoreno da se sve primjedbe i ispravci pisanim putem dostave izrađivaču.
Autor: M.G.
U nastavku radionice, radilo se na definiranju vizije i strateških ciljeva Općine Vrsar, te prioriteta i mjera kojima se namjerava realizirati te strateške ciljeve. Sudionici su u raspravi dali nekoliko prijedloga i elemenata za formuliranje razvojne vizije, te je dogovoreno da izrađivač do slijedećeg susreta formulira nekoliko verzija. Što se tiče strateških ciljeva, formulirano ih je pet: izgradnja prepoznatljive turističke destinacije visoke kvalitete, razvoj ruralnih područja, razvoj malog poduzetništva, izgradnja suvremene komunalne infrastrukture te razvoj društvenih djelatnosti. Za svaki je strateški cilj definirano po nekoliko prioriteta, a za svaki prioritet niz mjera koje treba provesti kako bi se išlo ka njegovom ostvarenju. Dogovoreno je da sudionici još u miru prouče materijal i dane prijedloge, te da dostave izrađivaču eventualne daljnje sugestije. COIN će obraditi taj materijal i, do slijedećeg susreta, pripremiti prijedlog Strategije razvoja Općine Vrsar, koji će se nakon razrade i dorade na narednom sastanku uputiti u široku javnu raspravu.
Strategija razvoja će činiti jedan od ključnih dokumenata na kojem će se temeljiti budući razvoj Vrsara, u kombinaciji sa urbanističkim planovima koji se također trenutno izrađuju. Ukoliko se tome uspije pridodati nastavak (i naravno uspješni dovršetak) nove katastarske izmjere (koja „stoji“ iz poznatih problema s nedostatkom sudskih kadrova), Vrsar će imati sve moguće preduvjete za novi veliki razvojni ciklus i „cementiranje“ pozicije jedne od najjačih manjih sredina na čitavoj jadranskoj obali.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti