Održana 80. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Vrsar

Lokalno
18.03.2009 00:00
Izvor: Općina Vrsar
D. Požarić
Predsjednik Općinskog vijeća Matukina, načelnik Štifanić i šefica Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo Ines Šepić
Predsjednik Općinskog vijeća Matukina, načelnik Štifanić i šefica Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo Ines Šepić
Autor: M.G.
U ponedjeljak, 16. ožujka 2009. godine, održana je 80. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Vrsar .
Radilo se po slijedećem Dnevnom redu :
  1. Utvrđivanje Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsar,
  2. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu i prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća,
  3. Izvješće o ostvarenju Programa komunalnih potreba za 2008. godinu,
  4. Utvrđivanje prijedloga najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, te za obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova,
  5. Utvrđivanje prijedloga najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova podizanja i premještanja nepropisno postavljenih vozila,
  6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za 2009. godinu,
  7. Utvrđivanje Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Zone zdravstvenih objekata u Vrsaru,
  8. Razno.

Ad. 1) Utvrđivanje Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsar

Općinsko je poglavarstvo utvrdilo Izmjene i dopune Statuta Općine Vrsar i proslijedilo ih Općinskom vijeću na donošenje.
Izmjene se odnose na promjenu teritorija Općine Vrsar (izdvajanje Funtane i pripajanje osam naselja koje su ranije bila u sastavu Općine Sveti Lovreč) te na smanjenje broja vijećnika u općinskom vijeću Općine Vrsar, sa petnaest na trinaest. Naime, budući da Općina Vrsar, nakon teritorijalnih promjena, broji manje od 3.000 stanovnika, maksimalni mogući broj vijećnika je upravo trinaest.
Za nekoliko se mjeseci očekuju nove izmjene Statuta, budući da će stupiti na snagu novi propisi po kojima nema više Općinskog poglavarstva, Općinski se načelnik bira izravno te ima još nekoliko sa tim činjenicama povezanih novosti.

Ad. 2) Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu i prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća

Utvrđen je prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu i godišnjih financijskih izvješća, te proslijeđen Općinskom vijeću na usvajanje.
Općina Vrsar je u prošloj godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od nešto manje od 20 milijuna kuna, kojima treba dodati 5 milijuna kuna viška iz prethodnih godina, što znači da su ukupno raspoloživa sredstva bila 24,82 milijuna kuna. Ukupni su rashodi bili nešto veći od 20 milijuna kuna, čemu treba dodati 6,19 milijuna kuna izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, što ukupno čini 26,37 milijuna kuna ukupno raspoređenih sredstava.
Treba naglasiti da se na rashodovnoj strani nalazi i 5 milijuna kuna namjenskih sredstava koja nisu mogla biti realizirana u prošloj godini te koja su krajem godine oročena, tako da u biti postoji višak, a ne manjak u Proračunu.

Ad. 3) Izvješće o ostvarenju Programa komunalnih potreba za 2008. godinu

Općinsko je poglavarstvo utvrdilo izvješće o ostvarenju Programa komunalnih potreba za 2008. godinu te ga proslijedilo Općinskom vijeću na usvajanje.
Komunalni program je ostvaren gotovo u potpunosti, u odnosu na zadnje prošlogodišnje Izmjene i dopune programa.

Ad. 4) Utvrđivanje prijedloga najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, te za obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova

Općinsko je poglavarstvo utvrdilo prijedlog najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, te za obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova, te proslijedilo ga Općinskom vijeću na usvajanje.
Kao najpovoljnije, utvrđene su ponude tvrtke „Ekoservis Matić“ iz Pazina, koja je za poslove obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije ponudila iznos od 19.000 kuna bez PDV-a, a za obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova iznos od 12.000 kuna bez PDV-a.
Na natječaj se još javila i Veterinarska ambulanta Poreč, koja je ponudila znatno veće iznose za obavljanje obje skupine poslova.

Ad. 5) Utvrđivanje prijedloga najpovoljnijih ponuđača za obavljanje poslova podizanja i premještanja nepropisno postavljenih vozila

Općinsko je poglavarstvo utvrdilo prijedlog najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova podizanja i premještanja nepropisno postavljenih vozila te uputila ga Općinskom vijeću na usvajanje.
Na natječaj je stigla samo jedna ponuda, i to ona vučne službe „Pauk“ iz Poreča, koja je ponudila početni iznos od 2.000 kuna i cijene obavljanja usluga koje su u okviru dopuštenih.

Ad. 6) Utvrđivanje prijedloga Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za 2009. godinu

Utvrđen je prijedlog Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za 2009. godinu i proslijeđen Općinskom vijeću na usvajanje.
Smjernice je za Općinu izradila Vatrogasna zajednica Istarske županije, a donošenje smjernica je zakonska obaveza.

Ad. 7) Utvrđivanje Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Zone zdravstvenih objekata u Vrsaru

Prihvaćeno je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi u postupku izrade Izmjene i dopune PUP-a Zone zdravstvenih objekata u Vrsaru. Utvrđen je i konačni prijedlog Izmjena i dopuna plana, koje je izradila tvrtka „Arhetip 21“ d.o.o. Poreč.
Plan je mijenjan samo u tekstualnom dijelu (odnosno njegove Odredbe za provođenje), zbog usklađenja sa planovima višeg reda i novim propisima.

Ad. 8) Razno

Utvrđena je odluka o prihvaćanju kandidature Nataše Musizza za reizbor na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića „Paperino“ i proslijeđena Općinskom vijeću na odlučivanje.
Jednom je poduzetniku odobrena pozitivna preporuka za dobivanje kredita od županijskog Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma, u iznosu od 350.000 kuna, za uređenje vinskog podruma.
Vlasta Gortan je imenovana za člana Povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš, vezano na izgradnju golf igrališta „Stancija Grande“ u Vrsaru.
Odobrena je kupnja 1.100 suvenira (keramičkih reljefa Vrsara) za sudionike velike amaterske biciklističke utrke „Lymes Tour 2009“ koja će se održati u travnju, sa startom i ciljem u Vrsaru, za ukupni iznos od 13.420 kuna .
Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar odobreno je sufinanciranje sređivanja školske arhive od strane specijalizirane tvrtke, u omjeru definiranom u Sporazumu s Općinom Funtana. Ukupni iznos koji treba platiti škola je nešto niži od 10.000 kuna .
Odobreno je četiri jednokratne pomoći iz socijalnog programa obiteljima i pojedincima u posebno teškim socijalnim situacijama.
Razmatrano je i rješavano još nekoliko zahtjeva pravnih i fizičkih osoba.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti