Održana 79. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Vrsar - izvještaj

Lokalno
27.02.2009 00:00
D. Požarić
U četvrtak, 26. veljače 2009. godine, održana je 79. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Vrsar .
Radilo se po slijedećem Dnevnom redu :
 1. Donošenje Zaključka temeljem prijedloga Natječajne komisije za promet imovinom,
 2. Donošenje Zaključka temeljem ponuda za:
  a) održavanje javne rasvjete;
  b) održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta;
 3. Donošenje Programa mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti na području Općine Vrsar u 2009. godini,
 4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva i objavi prikupljanja ponuda za:
  - obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije i obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova;
  - obavljanje poslova premještanja i odlaganja vozila,
 5. Razno.
Ad. 1) Donošenje Zaključka temeljem prijedloga Natječajne komisije za promet imovinom
Općinsko je poglavarstvo donijelo nekoliko zaključaka temeljem prijedloga Natječajne komisije za promet imovinom.
Najvažniji se zaključak odnosi na raspisivanje Natječaja za davanje u zakup zemljišta na području Općine Vrsar, koje se odnosi na sedam blokova zemljišta koji se daju u zakup u poljoprivredne svrhe. Natječaj će biti nešto drugačiji u odnosu na prošle slične natječaje (zadnji natječaj te vrste je bio poništen zbog nepotpune dokumentacije ponuditelja), zbog promjena u blokovima nakon ažuriranja podataka uvidom u realno stanje na terenu, te usklađivanjem rokova zakupa s novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Donijeto je i nekoliko zaključaka kojima se reguliraju imovinsko-pravni odnosi s fizičkim osobama (formiranje okućnice, cijepanje parcele).
Ad. 2) Donošenje Zaključka temeljem ponuda za održavanje javne rasvjete i održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta
Općinsko je poglavarstvo donijelo zaključke temeljem dospjelih ponuda za održavanje javne rasvjete i održavanje nerazvrstanih cesta.
Na Prikupljanje ponuda za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Vrsar u 2009. godini javio se samo jedan ponuđač, Đusto d.o.o. Poreč , i njegova je ponuda ocijenjena najpovoljnijom.
Utvrđen je prijedlog odluke kojom se to konstatira i proslijeđen Općinskom vijeću na donošenje.
Dekop iz Kaštelira je pak ocijenjen kao najpovoljniji ponuđač po Prikupljanju ponuda za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta predviđenih Programom komunalnih potreba na području Općine Vrsar za 2009. godinu.
Utvrđeni prijedlog odluke je također proslijeđen Općinskom vijeću na odlučivanje.
Na to se drugo prikupljanje ponuda javilo četiri ponuđača. Osim Dekopa, ponude su poslali i Šahić d.o.o. iz Funtane , Bomar Commerce iz Poreča i Terakop , također iz Poreča .
Ad. 3) Donošenje Programa mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti na području Općine Vrsar u 2009. godini
Donijet je Program mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti na području Općine Vrsar u 2009. godini.
Programom mjera se utvrđuju poslovi, kao i rokovi i način plaćanja izvršenih poslova koji se provode u svrhu sprečavanja pojava i širenja brojnih zaraznih bolesti.
Među te mjere spadaju preventivna dezinsekcija, preventivna sustavna deratizacija i dezinfekcija-dezodoracija.
Ad. 4) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva i objavi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije i obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova te obavljanje poslova premještanja i odlaganja vozila
Općinsko je poglavarstvo donijelo dvije Odluke o imenovanju Povjerenstva i objavi prikupljanja ponuda, za obavljanje poslova: obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije i veterinarsko-higijeničarskih poslova te poslova premještanja i odlaganja vozila.
Oba povjerenstva su u istom sastavu, i to Franko Štifanić kao predsjednik te Slobodan Vugrinec i Nirvana Posavčević kao članovi povjerenstva.
Ad. 5) Razno
U dijelu pod „razno“, Lovačkom je društvu Lim odobreno davanje jamstva Općine da će društvo platiti koncesiju na lovište.
Automobilistu iz Gradine Davidu Pelicaru , odobreno je sponzorstvo u iznosu od 4.000 kuna za sudjelovanje u natjecanjima u sezoni 2009.
Srednjoj školi Mate Balote Poreč i Gimnaziji i strukovnoj škole Jurja Dobrile Pazin odobreno je po 1.000 kuna pomoći za organizaciju maturalnih zabava.
Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata iz Vrsara , odobreno je pokroviteljstvo 3. memorijala hrvatskih branitelja i pomoć od 5.000 kuna za organizaciju memorijala.
Hrvatskoj ligi za borbu protiv reumatizma Istarske županije , odobrena je pomoć u iznosu od 2.000 kuna za nabavu aparata za mjerenje mineralne gustoće kostiju.
Mladoj sportašici (ritmičkoj gimnastičarki) Ani Vukoja iz Vrsara, odobrena je jednokratna pomoć (sponzorstvo) u iznosu od 1.000 kuna .
Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar odobrena je pomoć u iznosu od 2.000 kuna za sufinanciranje završnog izleta sedmih razreda, koji su sredstva za organizaciju izleta prikupljali tombolom u sklopu maskenbala.
Centru za inkluziju i podršku zajednici odobrena je pomoć u iznosu od 5.000 kuna za nabavu putničkog kombi vozila za potrebe osoba s mentalnom retardacijom uključenih u program rada centra u Poreču.
Udruzi pčelara „Lipa“ iz Pazina odobrena je financijska potpora u iznosu od 1.000 kuna za organizaciju četvrtih Dana meda.
Odobreno je plaćanje 5.000 kuna članarine za obnovu statusa „Eko-škole“ Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar .
Talijanskom dječjem vrtiću „Paperino“ odobreno je sufinanciranje prijevoza izleta vrtićke djece u Staru sušicu, s iznosom od 1.500 kuna .
Savezu društava multiple skleroze Hrvatske odobrena je financijska potpora u iznosu od 1.000 kuna za obilježavanje 30. obljetnice djelovanja Saveza.
Donijet je zaključak o sufinanciranju osposobljavanja za zanimanje maslinar sa iznosom od 1.000 kuna svim zainteresiranima sa područja Općine Vrsar. Krajem prošle godine, donijet je zaključak o sufinanciranju za polaznike osposobljavanja u Vodnjanu, a sada su dodani programi u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč i Pučkog otvorenog učilišta 2000 Poreč. Županija također sufinancira polaznike sa po 1.000 kuna, a polaznici nadoplaćuju razliku do pune cijene (1.600 kuna kod POUP-a, 1.200 kuna kod POU 2000 Poreč).
„Jadranskom plivačkom maratonu“ iz Splita , odobrena je pomoć od 500 kuna za pokrivanje zaostalih troškova plivačkog maratona Europa-Afrika kojeg je otplivao Veljko Rogošić u srpnju 2008. godine.
Razmatrano je i rješavano još nekoliko zahtjeva pravnih i fizičkih osoba.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti