Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar

Lokalno
28.03.2009 00:00
Izvor: Općina Vrsar
D. Požarić
U utorak, 24. ožujka 2009. godine održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar, a započela je, kao i obično, aktualnim satom.
Celeste Gerometta (IDS), pitao je kad će biti gotovi radovi na općinskoj zgradi te kakva je situacija vezana za proširenje groblja u Gradini, kao projekta od apsolutnog prioriteta za vrsaranska sela.
Načelnik Franko Štifanić mu je odgovorio da je krajnji rok za dovršetak svih radova 11. travnja, što je usuglašeno s izvođačima, a da će u međuvremenu biti raspisan i natječaj za opremanje općinske zgrade.
Vezano za proširenje groblja u Gradini, Općina je dobila lokacijsku dozvolu za proširenje groblja, sukladno idejnom projektu, dok je izvedbeni projekt pred samim dovršetkom. Natječaj za izvođenje radova će raspisati i provesti Montraker d.o.o., budući da će oni i voditi projekt. Radovi bi trebali započeti kroz mjesec dana, a moći će biti nastavljeni i ljeti, budući da na području sela ne važi odluka o obustavi radova tijekom turističke sezone.
Franko Radovčić (IDS), postavio je tri pitanja vezana za strateški važne općinske projekte: raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, raspolaganje (poljoprivrednim) zemljištem u vlasništvu Općine Vrsar i nastavak nove katastarske izmjere.
Odgovorio mu je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Slobodan Vugrinec. Vezano za državno poljoprivredno zemljište, Općina je u zakonskom roku bila donijela Program raspolaganja. Međutim, Općina je godinama čekala cijene zemljišta od Porezne uprave, koja ih je praktički odbijala dati, tako da natječaji nisu sprovedeni. U međuvremenu, donijet je novi Zakon kojim je pojednostavljena čitava procedura. Kako bi sustav počeo funkcionirati, očekuje se donošenje još nekoliko podzakonskih akata. Ono što je najvažnije reći za zainteresirane, kao i za čitavu javnost, očekuje se da bi se najesen moglo dati čitavo poljoprivredno zemljište u zakup zainteresiranima.
Po tom se pitanju javila i Željka Bezmalinović (HDZ), pitajući kako su neke druge općine to ranije uspjele riješiti, a Vugrinec je odgovorio da se to u Vrsaru planiralo sve urediti u postupku nove katastarske izmjere, što bi donijelo velike uštede i u novcu i u vremenu, ali izmjera je nakon toga prekinuta iz dobro znanih razloga.
Za zemljište u vlasništvu Općine koje se daje u zakup u poljoprivredne svrhe, jedan je natječaj već uspješno proveden. Drugi je natječaj završio upravo na dan održavanja sjednice Vijeća, a u proceduri pripreme je i treći natječaj. Očekuje se da bi svo zemljište trebalo biti dano u zakup do ljeta. Išlo se na okrupnjavanje zemljišta i davanje prednosti proizvođačima koji pokazuju ozbiljnost i pripremljenost, kako bi i poljoprivredna kao značajna djelatnost za Općinu Vrsar dobila novi zamah.
Pročelnik je vijećnike izvijestio o sastanku koji su načelnik i on imali sa predsjednikom porečkog Općinskog suda. Stanje sa kadrovima na sudu je i dalje kritično, ali sada je već vrlo izvjesno da će doći do skorog ekipiranja suda, nakon čega bi Općini Vrsar odmah bio dodijeljen sudac ili sudski savjetnik, koji bi se onda nekoliko mjeseci bavio (konačnim) dovršetkom nove izmjere u Vrsaru. Sa Sudom je dogovoreno da Općina nastavi sa svojim pritiskom prema Ministarstvu, te da se ministru pošalje novi dopis.
Boris Juričević (SDP), postavio je pitanje o radovima u parku – dječjem igralištu, na Obali Maršala Tita (kraj „Starog Neona“), te pitanje o nagradi koju je nedavno osvojila Marina Vrsar, koja je proglašena najboljom marinom na istočnoj obali Jadrana.
Načelnik Štifanić odgovara da su radovi u tom parku u vrlo naprednoj fazi. U neposrednoj blizini parka se dobilo petnaestak parkirnih mjesta. Izvršena su mjerenja i određene pozicije dječjih igračaka, a priprema se i sva ostala potrebna infrastruktura. Park bi trebao biti u funkciji do kraja travnja, kad će biti postavljene igračke. Igračke će, inače, darovati prijatelji Općine Vrsar iz Mađarske, što je rezultat dobrih odnosa i rada na međuopćinskoj suradnji.
Njemačka web stranica "www.skippertips.de", specijalizirana za nautički turizam na Jadranu, proglasila je Marinu Vrsar najboljom jadranskom marinom u 2008. godini, čime je ona po treći put ponijela tu titulu (nakon 2005. i 2006. godine). Radi se o nagradi koja se dodjeljuje već čitav niz godina, a ocijene marina daju posjetitelji stranica. Ocjenjivale su se čistoća i zaštita okoliša, ambijent i sadržaji, ljubaznost personala te cijene u marini i restoranu marine. Marina Vrsar je jedina marina koja je triput pobijedila na tom izboru.
Melita Kalčić Paulović (IDS) je postavila pitanje vezano za tečajeve kvalitetnog roditeljstva u Vrsaru te ukazala na potrebu za postavljanjem zaštitne ograde kraj parkirališta uz školu.
Načelnik joj je odgovorio da su tečajevi kvalitetnog roditeljstva krenuli početkom ožujka i da je odaziv vrlo dobar. Formirane su dvije grupe sa po dvanaest, uglavnom, polaznica, a radionice vodi psihologinja Milena Banko. Dojmovi roditelja su vrlo pozitivni, a valja istaknuti da Općina u potpunosti pokriva troškove.
Vezano za parkiralište uz školu, istaknuo je da je Općina upoznata s problemom i da je već dogovoreno s Montrakerom d.o.o., koji upravlja parkiralištem, da postavi zaštitnu ogradu.
Branko Maras (IDS) pitao je za još tri strateški ključna projekta u Vrsaru: Radna zona Neon, Zona Montraker i budući zdravstveni centar.
Pročelnik Vugrinec mu je odgovorio da su u Radnoj zoni i dalje problem neriješeni vlasnički odnosi, iako su se i u tom smislu stvari znatno poboljšale posljednjih mjeseci. Naime, šumsko je zemljište praktički riješeno, a Općina će ga dobiti za samo 1.000 kuna po hektaru, odnosno za ukupno oko 1,5 tisuća kuna. Posljednji imovinsko-pravni problem ostaju dvije parcele na koje je knjižen nekadašnji porečki Poljoprivredni kombinat, a predmet je u rukama Državnog odvjetništva. U međuvremenu su pokrenute i Izmjene i dopune plana zone, koje ga tehnički poboljšavaju i usklađuju sa stanjem na (očišćenom) terenu te reguliraju pitanje prometne veze između zone i županijske ceste. Čeka se samo još dobivanje nekoliko suglasnosti, i računa se da bi plan trebao ići na slijedeću sjednicu Vijeća, prije nego što vijeća budu raspuštena.
U Zoni Montraker se radi na poboljšanju infrastrukture na plažama. Veći zahvati i detaljnije određivanje namjene površina definirat će se u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Vrsar, koja je u tijeku. Za ovu godinu, planiraju se dvije velike manifestacije na Montrakeru, za koje se želi da postanu tradicionalne: glazbeni festival (jazz, blues i etno) te festival erotike (u koji bi bili uključeni razni aspekti, od filma, književnosti, glazbenih događanja do tematskog gastronomskog dijela).
Izmjene i dopune plana koji se odnosi na Zonu zdravstvenih objekata su u sličnoj fazi kao i plan Radne zone, te se također računa da će se plan razmatrati na idućoj sjednici Vijeća. Kad se plan donese, počinje teći rok za ishodovanje dokumentacije potrebne za gradnju, i računa se da bi se to moglo riješiti u idućih šest mjeseci, a izgradnja bi mogla početi u mjesecima nakon toga.
Adriano Ukušić (HDZ), postavio je pitanje oko održavanja web stranica (tko ih održava i koliko to košta, budući da su podaci o obrtnicima neažurni), zatim je komentirao slanje jedne privatne poruke općinskog referenta Marina Grgete jednom mladiću iz Vrsara, posljednje vrijeme društveno i politički aktivnom (Alenu Sinožiću), smatrajući je nedopustivom, te pitanje kako službena osoba Montrakera d.o.o. može sa službenim autom dijeliti propagandne materijale jedne političke stranke.
Vezano za održavanje, općinski referent za društvene djelatnosti i informiranje Marin Grgeta rekao je da trenutno stranice održava porečka tvrtka Parentium Media i da se ne plaća nikakav paušal, dok sadržaje na stranice unosi on sam. Nadovezao se pročelnik Vugrinec, potvrđujući da su podaci o obrtnicima neažurni, ali to su jedini koje je Općina ikada dobila. Istaknuo je da se sa više strana čuju pohvale oko ažurnosti i informativnosti stranica (čak je i sam vijećnik Ukušić u nekim prilikama to isticao), te da su greške i propusti, naravno, uvijek mogući.
Vezano za poruku koju je poslao Sinožić, Grgeta je rekao da smatra da u njoj nema ničeg spornog, te da ju je spreman smjesta umnožiti i podijeliti članovima Vijeća, kao i javno ju iznijeti, ako vijećnik Ukušić želi. Isto tako, izrazio je čuđenje o načinu na koji je vijećnik došao do te privatne poruke koju je Grgeta poslao putem jedne virtualne društvene mreže drugom privatnom korisniku, te se pita je li vijećnik Ukušić nekakav administrator tih Internet grupa.
Vezano za treće pitanje, načelnik je odgovorio da odlukom Nadzornog odbora Montrakera d.o.o., članovi uprave imaju automobile na raspolaganju 24 sata dnevno, bez ograničenja, te da mu nije poznato da su se dijelili nikakvi propagandni materijali.
Bruno Žiković (IDS) postavio je pitanje vezano za otvaranje lučke ispostave u Vrsaru, pitao je što je s (nedovoljno prisutnim) kontakt policajcem, kako će se riješiti štandovi na Limu za ovu sezonu, te je apelirao da se urede stabla na vrsarskom groblju te da se određene ribare u marini pokuša privesti većem redu, kao i da se zabrani kupanje pasa kraj mosta u marini.
Odgovorio mu je načelnik. Za lučku ispostavu treba pronaći prostor, i to je dijelom pregovora s Maistrom koja ima neke prostore koji dolaze u obzir.
Slaže se da kontakt policajac nije dovoljno prisutan, iako se po potrebi odaziva. S načelnikom porečke policije se razgovaralo i o novosti, mogućnosti uvođenja „komunalnih policajaca“, prvenstveno zaduženih za prometna pitanja, koji bi bili od velike važnosti za lokalnu zajednicu. Ta se priča razvija, očekuju se određeni podzakonski propisi kako bi se mogli početi osposobljavati kadrovi.
Vezano za štandove, kontaktira se s Naturom Histricom koja upravlja tim područjem, te postoji mogućnost da oni preuzmu vođenje te problematike.
Od Montrakera će se tražiti da napravi sve što je u njihovoj moći vezano za uređenje „spornih“ stabala na groblju, ali problem bi mogla predstavljati činjenica da je dio stabala pod zaštitom.
Mirjana Žiković (HDZ) je postavila pitanje o kazetnim bombama zaostalima u području kraj aerodroma Crljenka, da li je Općina upoznata s problemom i da li nešto poduzima.
Načelnik je odgovorio da je upravo Općina i pokrenula to pitanje prema institucijama zaduženima za razminiravanje, da je postupak u tijeku i da je čitava stvar sad u rukama profesionalaca iz Centra za razminiravanje.
Na kraju aktualnog sata, potpredsjednik vijeća Gerometta je još postavio pitanje vezano za inicijativu Općine Funtana za gradnju vlastitog vrtića, te na moguće reperskusije na rad vrsarskog vrtića.
Načelnik je odgovorio da je ravnateljica „Tića“ Venis Gregurović poslala dopis u Općinu Funtana gdje traži da joj se razjasni situacija, ali da je dobila odgovor da pitanja kao što su zbrinjavanje određenih kadrova još nisu „zrela“ za razmatranje. U svakom slučaju, otvaranje vrtića u Funtani ne bi negativno utjecalo na rad vrtića u Vrsaru, budući da djece iz Funtane nema puno te da bi s nešto manje djece bilo čak i lakše formirati grupe po svim pedagoškim standardima.
Nakon dovršetka aktualnog sata, jednoglasno je usvojen slijedeći Dnevni red:
 1. Donošenje Godišnjeg obračuna proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu i prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća,
 2. Izvješće o ostvarenju Programa komunalnih potreba za 2008. godinu,
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsar,
 4. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača:
  • a. za održavanje javne rasvjete,
  • b. za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
  • c. za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije,
  • d. za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova,
  • e. za obavljanje poslova podizanja i premještanja nepropisno postavljenih vozila.
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Golf igralište Stancija Grande" Vrsar,
 6. Donošenje Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za 2009. godinu,
 7. Izbor članova Savjeta mladih Općine Vrsar.

Ad. 1) Donošenje Godišnjeg obračuna proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu i prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća

Donijet je Godišnji obračun proračuna Općine Vrsar za 2008. godinu i prihvaćena su godišnja financijska izvješća.
Općina Vrsar je u prošloj godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od nešto manje od 20 milijuna kuna, kojima treba dodati 5 milijuna kuna viška iz prethodnih godina, što znači da su ukupno raspoloživa sredstva bila 24,82 milijuna kuna. Ukupni su rashodi bili nešto veći od 20 milijuna kuna, čemu treba dodati 6,19 milijuna kuna izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, što ukupno čini 26,37 milijuna kuna ukupno raspoređenih sredstava.
Proračun nije do kraja realiziran isključivo zbog toga što se na zadnji natječaj za prodaju nekretnina, na samom kraju godine, nije nitko javio.
Treba naglasiti da se na rashodovnoj strani nalazi i 5 milijuna kuna namjenskih sredstava koja nisu mogla biti realizirana u prošloj godini te koja su krajem godine oročena, tako da u biti postoji višak od oko 3,5 milijuna kuna, a ne manjak u Proračunu.
Mirjana Žiković je komentirala bilješku koja se tiče otpisa potraživanja u iznosu od 12,33 milijuna kuna od Maistre d.d., za zakup zemljišta. Budući da je, tumačenjem odvjetničkog ureda, utvrđeno da nije postojala ni zakonska ni ugovorna osnova za izdavanje računa, vijećnica Žiković je zaključila da su ta potraživanja protuzakonita te da su, sukladno tome, protuzakonita i sredstva koje je Općina predvidjela od zakupa od Maistre za 2009. godinu.
Pročelnik Vugrinec je vijećnici Žiković odgovorio da je upravo iznijela stav iznimno sličan onome kojeg zastupa Maistra, ali da stvari ne stoje tako. Općina je otpisala račune koje je izdala za zakup općinskog zemljišta, jer doista nije bilo ugovorne obveze budući da se Anita odnosno Maistra izbjegavala javiti na natječaj i sklopiti ugovor o zakupu s Općinom. No, Općina nije odustala od naplate potraživanja već nastoji naknadu za korištenje zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar ostvariti sudskim putem, temeljem tužbe radi stjecanja bez osnove. To i stoga što je rok za potraživanje po osnovi tužbe za stjecanje bez osnova duži (5 godina unatrag, u odnosu na tri godine za zakup). Potraživanje naknade je, dakle, samo preformulirano, po preporuci odvjetničkog ureda. Što se, pak, tiče planiranja sredstava od zakupa za 2009. godinu, naravno da to nije protuzakonito, jer će Općina nastojati provesti postupak davanja u zakup svog zemljišta, a nadamo se da će Maistra ponovno razmisliti o svom postupanju.
U raspravu se uključio i vijećnik Ukušić, ocjenjujući da je ostvarenje prošlogodišnjeg Proračuna „daleko od bajnog“, te s opaskom da je, shodno tome, ovogodišnji Proračun nerealan, a troškovi za plaće preveliki.
Pročelnik je odgovorio da bi Proračun bio u potpunosti realiziran da je prodana građevinska parcela na natječaju koncem godine, čija je početna cijena bila oko 2.900.000,00 kuna. No, zbog razdoblja u kojem je objavljen natječaj (božićni i novogodišnji blagdani), dvije zainteresirane stranke se nisu stigle javiti na isti.
Što se, pak, plaća tiče, istaknuo je da se radi o plaćama zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu, dječjim vrtićima Tići i Paperino, te kod drugih korisnika proračuna. Ujedno, da su plaće na razini plaća iz okruženja, a u protekloj godini su bile i niže nego u Poreču, te da se sredstva za plaće zaposlenih u Općini gotovo u potpunosti pokrivaju iz vlastite djelatnosti upravljanja javnim površinama.

 Ad. 2) Izvješće o ostvarenju Programa komunalnih potreba za 2008. godinu

Općinsko je vijeće usvojilo Izvješće o ostvarenju Programa komunalnih potreba za 2008. godinu.
Komunalni program je ostvaren gotovo u potpunosti, u odnosu na zadnje prošlogodišnje Izmjene i dopune programa.

Ad. 3) Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsar

Općinsko je vijeće donijelo Izmjene i dopune Statuta Općine Vrsar.
Izmjene se odnose na promjenu teritorija Općine Vrsar (izdvajanje Funtane i pripajanje osam naselja koje su ranije bila u sastavu Općine Sveti Lovreč) te na smanjenje broja vijećnika u Općinskom vijeću Općine Vrsar, sa petnaest na trinaest. Naime, budući da Općina Vrsar, nakon teritorijalnih promjena, broji manje od 3.000 stanovnika, maksimalni mogući broj vijećnika je upravo trinaest.
Za nekoliko se mjeseci očekuju nove izmjene Statuta, budući da će stupiti na snagu novi propisi po kojima nema više Općinskog poglavarstva, Općinski se načelnik bira izravno te ima još nekoliko sa tim činjenicama povezanih novosti.
Adriano Ukušić je pitao zašto nisu sela i prije ubačena u tekst Statuta, a pročelnik Vugrinec mu je odgovorio da se tu radi o načelnom i teorijskom pitanju, dok je pravo pitanje da li je Vlada, putem izbora, trebala omogućiti građanima s tog područje da budu zastupljeni u Općinskom vijeću, a što nije učinila. Vijećnici sa područja pripojenih sela izbačeni su iz Općinskog vijeća Sv. Lovreča, a mještanima sela nije omogućeno da biraju svoje predstavnike u Općinsko vijeće Općine Vrsar.

 Ad. 4) Donošenje odluka o odabiru najpovoljnijih izvođača

Za održavanje javne rasvjete, kao najpovoljnija je prihvaćena ponuda „Đusta d.o.o.“ iz Poreča.
„Đusto“ se jedini javio na natječaj, i ispunio je sve potrebne uvjete.
Ponuda „Dekopa“ je prihvaćena kao najpovoljnija za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta.
Na ovaj je natječaj stiglo četiri ponude, a najprije Povjerenstvo, zatim Općinsko poglavarstvo a na koncu i Općinsko vijeće procijenili su da je „Dekop“ najpovoljniji.
Najpovoljnijim ponuđačem za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije te veterinarsko-higijeničarskih poslova izabran je „Ekoservis Matić“ iz Pazina.
Na natječaj je stigla i ponuda Veterinarske stanice Poreč, no prihvaćena ponuda je financijski bila drastično povoljnija. Pojedini vijećnici su izrazili skepsu u kvalitetu usluge odabranog ponuđača, zbog tako velike razlike, a pročelnik Vugrinec je istaknuo da će Općina inzistirati na poštivanju svih obaveza preuzetih temeljem natječaja i ugovora koji će se potpisati.
Konačno, Vučna služba „Pauk“ je izabrana kao najpovoljniji ponuđač za obavljanje poslova podizanja i premještanja nepropisno postavljenih vozila.
Na natječaj je stigla samo ta jedna ponuda.

Ad. 5) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Golf igralište Stancija Grande" Vrsar

Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Golf igralište Stancija Grande“ Vrsar.
Izmjene se odnose na činjenicu da će, po novome, čitav postupak nabave i postupak vezan na sve faze izrade UPU-a provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, sukladno važećim propisima, dok će Maistra, kao investitor, sredstva za izradu plana uplatiti u općinski proračun.
Pročelnik Slobodan Vugrinec je Općinskom vijeću prezentirao i tekst Ugovora o suradnji na realizaciji projekta golf igrališta „Velika stancija“, kojeg je utvrdilo Općinsko poglavarstvo, a koji će se sklopiti između Općine i Maistre. Njime se definiraju međusobna prava i obaveze i imenuje četveročlana radna skupina, koja će operativno skrbiti o provedbi ugovora. Općinsko je poglavarstvo, ispred Općine, predložilo Vlastu Gortan (šeficu Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša) i Draganu Zavada (pravnicu u Jedinstvenom upravnom odjelu).

Ad. 6) Donošenje Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za 2009. godinu

Donijet je Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za 2009. godinu.
Smjernice je za Općinu izradila Vatrogasna zajednica Istarske županije, a donošenje smjernica je zakonska obaveza.

 Ad. 7) Izbor članova Savjeta mladih Općine Vrsar

Općinsko je vijeće izabralo članove prvog saziva Savjeta mladih Općine Vrsar.
Izabrani su Roberta Klaić, Angelo Aquilante, Zdravko Šverko, Marina Deak i Alen Sinožić.
Listu kandidata je utvrdila Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća, nakon provedenog natječaja. Na natječaj se javilo šest kandidata za pet mjesta.
„Otpala“ je kandidatkinja Giulia Ukušić, zbog čega su negodovali predstavnici HDZ-a (djevojka je kćer vijećnika Ukušića i nećakinja vijećnice Mirjane Žiković), tražeći pojašnjenja.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Celeste Gerometta objasnio je da se ciljalo postizanju maksimalne moguće reprezentativnosti u Savjetu mladih, što smatra da se i postiglo. Jedino je Turističko ugostiteljska škola Poreč predložila dva kandidata (Giuliu Ukušić i Alena Sinožića), dok su drugi predlagači dali po jedan prijedlog, te je realni izbor bio između njih dvoje. Komisija, a potom i Vijeće su se odlučili za Sinožića, uzimajući u obzir njegov pojačani društveni angažman posljednjih mjeseci u Vrsaru. Ujedno, u Savjetu mladih je morao biti zastupljen predstavnik talijanske nacionalne manjine sukladno odredbama Odluke.
Marin Grgeta, Referent za društvene djelatnosti i informiranje Općine Vrsar.
 
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti