Odrađeno više od stotinu primjedbi i prijedloga na Detaljni plan naselja Poreč-Jug

Lokalno
02.02.2009 00:00
D. Požarić
Ulica Bruna Valentija
Ulica Bruna Valentija
POREČ - Jedan od najkompliciranijih prostornih akata na području Grada, detaljni plan uređenja stambenog naselja Poreč jug, jednu je stepenicu bliži usvajanju. Nakon javne rasprave krajem proljeća i obrađenih 135 prijedloga građana, poglavarstvo je utvrdilo njegov konačni prijedlog, a prije usvajanja na Gradskom vijeću dokument još mora dobiti zeleno svjetlo nekoliko ministarstava i nadležnih institucija. Plan će pokriti 36 i pol hektara gusto naseljenog južnog gradskog područja poznatijeg pod imenom Novo Naselje, a trenutno je pokriveno starim planom iz 1992. godine.
Naselje je, prema riječima resornog gradskog pročelnika Damira Hrvatina, opterećeno brojnim komunalnim i vlasničkim problemima te gradnjama, pa i bespravnim. Odnosi u prostoru već su odavno formirani te je donošenje novog plana tek pokušaj sanacije i spašavanja postojećeg stanja, s vrlo malo pravog urbanizma i planiranja prostora.
Javno izlaganje u gradskoj vijećnici ovog je svibnja izazvalo velik interes građana - došlo ih je stotinu, a poglavarstvo je djelomično ili u cijelosti prihvatilo 80 posto njihovih prijedloga za izmjenu dokumenta, što je izrađivač Davor Matticchio iz pulske tvrtke AD ocijenio vrlo dobrim.
Među prijedlozima od općeg značaja uvrštenim u konačni prijedlog valja spomenuti onaj Danila Sredanovića, koji je u ime stotinjak građana tražio zadržavanje ranije planirane pješačke staze od završetka Ulice Velog Jože do odvojka Valentijeve, umjesto prometnice koju je na istoj trasi predlagao izrađivač. Za isto se zauzimao i Silvano Janko, a Marino Smoković i Milica Mihovilović ukazivali su na potrebu za boljim rješenjem glavnog izlaza iz Novog Naselja na županijsku prometnicu Vrsar - Poreč. Sugestije su prihvaćene. Na prijedlog Gorana Prodana iz plana su brisane dvije građevinske parcele tik uz Bakinu šumicu te se čitav dio istočno od nove prometnice sada planira kao zelena površina. I drugi građani su u svojim prijedlozima isticali potrebu za zadržavanjem postojećih i planiranjem novih pješačkih pravaca, primjerice kroz Bakinu šumicu prema srednjoj školi te prema Brulu.
Većina drugih prijedloga otpala je na rješavanje pristupa pojedinim parcelama ili njihovo proširenje na gradsko zemljište, čime privatni vlasnici dobivaju mogućnost otkupa. Gradonačelnik Edi Štifanić izrazio je spremnost lokalnih vlasti da stanovnicima Novog Naselja te kvadrate uskoro doista i prodaju. To će u nekim slučajevima omogućiti legalizaciju zgrada koje su na ranije oblikovanim parcelama prešle gabarite dopuštene izgrađenosti pa se sada mogu uskladiti s propisima samo proširenjem parcele. Drugi će otkupom dodatnih kvadrata zaokružiti okućnice ili legalizirati status terena koji koriste kao vrtove ili terase.
Mada rjeđe, bilo je i zamršenijih slučajeva, kada je primjerice vlasnik na svojoj parceli tražio izgradnju, a ostali zelenu površinu ili parkirna mjesta. Izrađivač i gradski urbanistički odjel tada su odlučivali prema pravilima struke.
Plan predviđa rekonstrukciju nekoliko većih raskrižja u rotore. Izbačena je mogućnost gradnje manjeg obiteljskog hotela, koji je raniji plan dopuštao. Premda je namjera izrađivača DPU-a i Grada bila omogućiti legalizaciju što većeg broja objekata, to nije bilo moguće u svim slučajevima zbog ograničenja koje nameću zakoni i struka, obrazložili su Matticchio i Hrvatin. Postojeće građevine bez dozvola vlasnici će po ovom DPU-u moći legalizirati prema nešto blažim pravilima, s najvećom dopuštenom izgrađenošću parcele od 40 posto. Pravila za svu buduću gradnju su stroža, s maksimalnom dopuštenom visinom građevina od devet metara i 30-postotnom izgrađenošću parcele. Svi koji su objekte gradili s dozvolama izdanim po ranije važećim propisima nemaju razloga za brigu, dok se ostalima preporučuje da čim prije krenu s legalizacijom svojih gradnji.
M. DODIĆ
Riko Benazić: Na pomolu je apartmanizacija!
U opsežnom izvješću s javne rasprave ističu se opetovani prigovori Rika Benazića. On se protivi DPU-u jer će po novome dopustiti gradnju šest stambenih zgrada na parceli u njegovom neposrednom susjedstvu, koje je vlasnik pulska agencija M. R. Hoteli. S tom je tvrtkom Benazić već nekoliko godina u sporu te im je 2005. i 2006. pri Ministarstvu oborio građevinsku dozvolu za gradnju poslovno-stambenog objekta s apart-hotelom na istoj lokaciji, o čemu je naš list detaljno izvještavao. Benazić se pribojava da će tvrtka sada lako ishoditi potrebne dokumente, ovog puta za gradnju stanova namijenjenih tržištu. U prigovoru navodi i da se kao projektant tvrtke M. R. Hoteli pojavljuje porečki Arhetip 21 istaknutog IDS-ovca Eda Kosa.
Benaziću je odgovoreno da je DPU rađen sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji te prostornim planovima višeg reda. »Ostali navodi podnositelja nisu predmet stručne izrade plana«, stoji na kraju obrazloženja.

Fotogalerija

© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti