Obveza fiskalizacije od 1. travnja

Gospodarstvo
13.03.2013 08:04
D. Požarić
1
1
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupio je na snagu 1. siječnja 2013. Taj propis definira obveznike fiskalizacije i obvezu provedbe fiskalizacije te od kada za pojedine obveznike fiskalizacije nastaje obveza fiskalizacije. Obveznici fiskalizacije za koje ta obveza nastupa 1. travnja 2013. trebaju obaviti određene radnje.

Obveznik fiskalizacije

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom obveznik fiskalizacije je:
 • fizička osoba obveznik poreza na dohodak ili dobit po osnovi samostalne djelatnosti koja obavlja: obrtničku djelatnost i s obrtom izjednačene djelatnosti, djelatnost slobodnih zanimanja te djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 • pravna osoba koja je obveznik poreza na dobit,
  uz uvjet da je ta fizička ili pravna osoba obveznik izdavanja računa za isporuku dobara ili obavljene usluge.
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom odredio je i tko nije obveznik fiskalizacije . Pa tako, osobe koje prema posebnim propisima nisu obvezne izdavati račune nisu niti obveznici fiskalizacije za ostvarene promete za koje nema obveze izdavanja računa . To se odnosi na osobe čiji se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima. Međutim, s obzirom na očekivanu izmjenu tih (posebnih) propisa (Zakon o PDV-u, Pravilnik o porezu na dohodak), to oslobođenje će trajati kratko - do 1. srpnja 2013. od kada Republika Hrvatska postaje članicom EU.
Niti fizičke osobe iznajmljivači nekretnina i pokretnina, apartmana, soba i postelja nisu obveznici fiskalizacije jer ostvaruju dohodak od imovine i imovinskih prava, a ne dohodak od samostalne djelatnosti.
Daljnja oslobođenja od obveze fiskalizacije propisao je Zakon o fiskalizaciji i to za slijedeće djelatnosti:
 • prodaje karata ili žetona u putničkom prometu,
 • naplate cestarine,
 • punjenja naftnim derivatima aviona na avioservisima,
 • prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima,
 • prodaje proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
 • zaprimanja uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
 • prodaje robe ili usluga putem prodajnih automata,
 • pružanja bankovnih usluga i usluga osiguranja,
 • vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata,
 • za koje se ostvareni prometi evidentiraju preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te
 • provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).

Obveza fiskalizacije od 1. travnja 2013.

1. siječnja 2013. obveza fiskalizacije nastupila je za sve velike i srednje poduzetnike bez obzira na djelatnost koju obavljaju, te za obveznike fiskalizacije koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I NKD 2007.).
Obveza fiskalizacije, ako nije nastupila 1. siječnja npr. zbog veličine poduzetnika, od 1. travnja nastupa za sve obveznike fiskalizacije koji kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz čl. 18., st. 2. Zakona o porezu na dohodak.
Od 1. srpnja 2013. obveza fiskalizacije nastupa za sve ostale obveznike fiskalizacije.
Djelatnost slobodnih zanimanja je prema Zakonu o porezu na dohodak: samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti, samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti, te samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.
Napominjemo kako ne treba miješati samostane djelatnosti koje se obavljaju kao obrt i slobodna zanimanja . Npr., frizeri, pedikeri, graditeljstvo, knjigovodstveni servisi i dr. uslužne djelatnosti NISU slobodna zanimanja i za te djelatnosti ne nastupa obveza fiskalizacije 1. travnja. Isto tako, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda NIJE djelatnost trgovine iz Oznake G po NKD 2007. za koju obveza fiskalizacije nastupa 1. travnja. Nadalje, ustanove i trgovačka društva koja obavljaju npr. zdravstvenu, veterinarsku, predavačku, odvjetničku i sl. djelatnosti također NISU obveznici fiskalizacije od 1. travnja 2013. godine jer nisu fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja prema Zakonu o porezu na dohodak.

Provođenje fiskalizacije

Dvije su skupine obveznika fiskalizacije i to koji:
 • naplatu obavljaju na transakcijski račun (žiro račun) otvoren kod banke,
 • naplatu obavljaju u gotovini (novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja).
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, za provedbu fiskalizacije, proširuje sam pojam prometa u gotovini pa se prometom u gotovini smatra plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.
Svi obveznici fiskalizacije, za koje je obveza fiskalizacije propisana od 1. travnja 2013., trebaju:
 • prilagoditi izlazne račune dodavanjem dodatnih elemenata računa,
 • propisano označiti broj računa,
 • donijeti interni akt i
 • istaknuti naljepnicu o izdavanju/uzimanju računa (za novu naljepnicu propisana je obveza od 1. srpnja).
Svi obveznici fiskalizacije, za koje obveza fiskalizacije nastupa 1. travnja, a koji naplatu obavljaju isključivo uplatom na žiro račun, nemaju obvezu izdavanja računa pomoću naplatnog uređaja, ne trebaju osigurati programsku podršku, Internet vezu, pribaviti certifikate i posebnu knjigu uvezenih računa. No, dok to ne osiguraju, ne smiju primiti uplatu u gotovini.
Svi obveznici fiskalizacije, za koje obveza fiskalizacije nastupa 1. travnja, a koji naplatu obavljaju u gotovini, trebaju prije prve naplate u gotovini nakon 1. travnja 2013. osigurati odgovarajući naplatni uređaj, programsku podršku, Internet vezu, pribaviti certifikate i posebnu knjigu uvezenih računa.
Informirajte se:
 • Novost na misljenja.hr o obvezi fiskalizacije računa kroz pitanja i odgovore s primjerom internog akta i načina numeriranja računa objavljena je 20. prosinca 2012., može se vidjeti ovdje.
 • Novost na misljenja.hr o obveznim elementima računa objavljena je 4. veljače 2013., može se vidjeti ovdje.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti