Obavijest o objavi Javnog poziva za uvid u spis predmeta

Lokalno
28.11.2015 07:37
D. Požarić
1
1
Grad Poreč-Parenzo poziva Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina - srednjotlačna plinska mreža prirodnog plina, 3. skupine te građenje građevine  infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava - distributivna telekomunikacijska kanalizacija, 3. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 3875, 3901/2, 3901/8, 3901/5, 3914, 3950, 3939/1, 3551, /2, 4091, 4002/1, 4000/2, 4068/1, 4073/1, 4073/3, 3461/6, 3469, 3409/1, 3409/2, 3502, 3483, 4078/1, 4109/2, 4113/2, 4119/1, 4119/2 i 3298/1 k.o. Poreč (Poreč) – nove katastarske čestice koje nisu bile u obuhvatu lokacijske dozvole koja je predmetom izmjene i dopune.
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  10.12.2015 u 9,30 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo, soba broj 15 (prizemlje).
Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti