Obavijest o objavi Javnog poziva za uvid u spis predmeta

Lokalno
18.09.2015 08:49
D. Požarić
Ilustracina (arhiv parentium.com)
Ilustracina (arhiv parentium.com)
Grad Poreč - Parenzo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - promenica, nogostup, oborinska odvodnja i javna rasvjeta, 3. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodovodna mreža, 3. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - kabelska NN i VK kanalizacija, 3. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 3. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina - plinska instalacija,
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava - telefonija - kabelska instalacija i kabelska TV, 3. skupine,
POREČ – FINIDA SJEVER: prometnica u četiri faze izvedbe na k.č. u k.o. Poreč:
PRVA FAZA: k.č.br. 2991, 2992, 2979, 2980, 2993, 2982/8, 2990/8, 2982/6, 2990/4, 2987/3, 2987/2, 2987/4, 2990/6, 2982/5, 2981, 6026/1, 2584/1, 2976/1, 2596;
DRUGA FAZA: k.č.br. 2979, 2980, 2981, 2977, 2976/1, 2978/1, 2978/6, 2978/2, 2975, 2976/2, 2974/3, 2974/7, 2974/1, 2961;
TREĆA FAZA: k.č.br. 2974/3, 2972/9, 2971/7, 2972/6, 2971/10, 2971/9, 2972/5, 2971/8, 2972/4, 2972/3, 2971/3, 2971/2, 2972/1, 2973/2, 2973/3, 2972/8, 2974/1, 2961, 2958/4, 2959/1, 2959/5;
ČETVRTA FAZA: k.č.br. 6026/1, 2976/1, 2976/2, 2959/5, 2959/1, 2584/1, 2609, 2608
POREČ – FINIDA SJEVER: komunalna i ostala infrastruktura u četiri faze izvedbe na k.č. u k.o. Poreč:
PRVA FAZA: k.č.br. 2991, 2992, 2979, 2980, 2993, 2982/8, 2990/8, 2982/6, 2990/4, 2987/3, 2987/2, 2987/4, 2990/6, 2982/5, 2981, 6026/1, 2584/1, 2976/1, 2596, 2978/1, 2975, 2974/1, 2972/8, 2973/3, 2961, 2958/4, 2959/1, 6019, 2951, 2958/2, 2976/2, 2977, 2609, 2957/4, 2957/5, 2956;
DRUGA FAZA: k.č.br. 2979, 2980, 2981, 2977, 2976/1, 2978/1, 2978/6, 2978/2, 2975, 2976/2, 2974/3, 2974/7, 2974/1, 2961, 6026/1, 2609;
TREĆA FAZA: 2974/3, 2972/9, 2971/7, 2972/6, 2971/10, 2971/9, 2972/5, 2971/8, 2972/4, 2972/3, 2971/3, 2971/2, 2972/1, 2973/2, 2973/3, 2972/8, 2974/1, 2961, 2958/4, 2959/1, 2959/5, 6026/1;
ČETVRTA FAZA: k.č.br. 6026/1, 2976/1, 2976/2, 2959/5, 2959/1, 2584/1, 2609, 2608
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.09.2015 u 13:00 sati, na lokaciji – Službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo, soba broj 15 (prizemlje).
Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
Stranka u postupku lokacijske dozvole za građenje građevine koji je od interesa za Republiku Hrvatsku je vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti