Novi sustav gospodarenja otpadom u Istri

Istra
15.05.2018 10:05
kb
Građevina za gospodarenje otpadom na porečkoj Košambri
Građevina za gospodarenje otpadom na porečkoj Košambri
U dvorani Istra pazinskog Spomen doma jučer je održana zajednička konferencija za medije svih komunalnih poduzeća Istre o uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, čiji je cilj uspostava kvalitetnog i učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i zaštitom ljudskog zdravlja.
Uvodni govor zajedničke konferencije održao je predsjednik uprave pazinske Usluge Dragan Šipraka nakon kojeg je slijedila kratka prezentacija gospodarenja komunalnim otpadom u Istarskoj županiji koju je vodio predsjednik labinskog komunalnog poduzeća "1. maj", Alen Golja.
Izdvojilo se da su neke od najznačajnijih mjera novog sustava gospodarenja otpadom poticanje odvojenog sakupljanja otpada, sakupljanje otpada na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema sastavu i količini, uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada te poticanje kućnog i komunalnog kompostiranja.
Naime, novi sustav gospodarenja otpadom pravedniji je u odnosu na dosadašnji jer će se smeće plaćati po količini stvorenog otpada odnosno onaj tko bude stvarao više smeća, više će i plaćati. Prijašnjim načinom plaćali smo po kvadratnome metru ili po broju članova domaćinstva, a sada ćemo plaćati po stvarnoj količini stvorenog otpada. Otpad se više neće zakopavati i zatrpavati, nego će se sustavno zbrinjavati uz najviše zdravstvene i ekološke standarde na županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun. Podloga za donošenje novog sustava gospodarenja otpadom su Direktive EU, strategija gospodarenja otpadom, zakon o gospodarenju otpadom i uredba o gospodarenju komunalnim otpadom.
"U svrhu provedbe zakona i integriranog sustava gospodarenja otpadom izgrađeno je šest pretovarnih stanica u Buzetu, Umagu, Pazinu, Labinu, Poreču i Rovinju iz kojih će se otpad dopremati u ŽCGO Kaštijun te reciklažna dvorišta, većinski financirana od strane Europske unije, na istim lokacijama koja će sakupljati otpad za reciklažu. Takav sustav čini Istarsku županiju prvu u Hrvatskoj s cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom", istaknuo je Golja.
U svim jedinicama lokalne samouprave, uvodi se sustav naplate po predanom volumenu otpada za miješani komunalni otpad koji preostane nakon primarnog izdvajanja korisnih sirovina na za to predviđenim zelenim otocima (staklo, papir, plastika, metal i dr.) odnosno cijena minimalne javne usluge. Uz obveznu minimalnu javnu uslugu, u novom obračunu cijene za građane jedan udio (varijabilni) odnosit će se i na obradu otpada u zamjenu za dosadašnje odlaganje i zatrpavanje otpada na odlagalištima u Istarskoj županiji.
Novi sustav gospodarenja otpadom je pravedan, održiv i prihvatljiv za ljudsko zdravlje i zaštitu okoliša, ali isto tako uvest će i promjene u potrošačkim navikama korisnika zbog poticanje selektiranja otpada. Građani će moći direktno utjecati na svoje troškove tako da povećaju količinu izdvojenih korisnih sirovina, odnosno smanje udio otpada koji će biti upućen na obradu, jer će se tako smanjiti i proporcionalni dio cijene koji se odnosi na obradu.
Na kraju zajedničke konferencije, direktori istarskih komunalaca iznijeli su i cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje odgovaraju specifičnostima teritorija i oscilacijama sustava u pojedinim razdobljima kao što je turistička sezona.
Za spremnik volumena 60 litara, s maksimalnih četiri odvoza mjesečno, u Puli odvojit će se 45,92 kune, u Pazinu spremnik od 80 litara stajat će 79,92 dok će se u Buzetu za isti odvojiti 88 kuna. U Rovinju spremnik od 120 litara stajat će 91,60 kunu, u Labinu 87,02 a u Poreču 90,88. Za spremnike od 240 litara cijene će se u prosjeku kretati između 180 i 250 kuna s maksimalnih četiri odvoza pa će se tako u Medulinu odvojiti 189,36 a u Vodnjanu 188,12 kuna. (kb)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti