Na današnji dan 1977. Predsjedništvo Čakavskog sabora pokrenulo ediciju Istra kroz stoljeća

Mozaik
25.01.2024 08:14
Izvor: Istrapedia
CWS59gr_-istra_kroz_stoljeca_2x.jpg
CWS59gr_-istra_kroz_stoljeca_2x.jpg
Istra kroz stoljeća, nakladnički niz koji je 1979. pokrenuo Čakavski sabor u suradnji s drugim izdavačima.
Ova reprezentativna antologijsko-enciklopedijska edicija (kolajna) nastala je na inicijativu Zvane Črnje i prema konceptu Josipa Bratulića , a prihvaćena je na sjednici predsjedništva Čakavskog sabora, održanoj u Zagrebu, 25.I.1977., te na njegovoj skupštini u Opatiji, 5.III.1977. Prvotni je naslov bio Istra u sto knjiga - projekt za antologijsko-enciklopedijsko izdanje. Na skupštini su osnovana tijela edicije: izdavački savjet i uredništvo, kasnije vijeće urednikā. Prema tom projektu trebala je javnosti biti predočena široka panorama istarskih kulturnopovijesnih, književnih, publicističkih, građevinsko-arhitektonskih, urbanističkih, likovnih, folklornih, glazbenih, jezično-dijalektalnih i drugih tema i ideja, zapravo sinteza najvrjednijih ostvarenja koja je istarsko-primorsko-čakavsko područje sa svojim narodnim, pučkim, umjetničkim ili znanstvenim kreativnim genijem, bez obzira na etničke ili nacionalne i kulturne krugove i fenomene, iznjedrilo tijekom višestoljetnog civilizacijskoga i kulturnog bivstvovanja i „hoda“ tim polikulturnim prostorima.
Prvi dio projekta sastojao se od 12 knjiga monografskoga karaktera u kojima je trebala biti predstavljena interdisciplinarna sinteza istarske problematike. Drugi, veći dio projekta u osnovi je antologijskoga karaktera i u njemu su trebale biti kritički predočene sve stvarne vrijednosti što ih je istarski kraj dao civilizaciji i kulturi uopće.
Istru kroz stoljeća, jedan od najvažnijih izdavačkih projekata u istarskome nakladništvu proteklih desetljeća, pripremilo je uredništvo u sastavu: Z. Črnja, J. Bratulić, Mate Zorić i Marija Ivetić (tajnica redakcije), a u suradnji s većim brojem stručnjaka ( Dragovan Šepić , Danilo Klen , Mirjana Strčić , Petar Strčić, Tone Crnobori , Giacomo Scotti, Nedjeljko Mihanović, Miroslav Šicel, Slavko Zlatić , Mario Kalčić i drugi), od kojih su neki istražili pojedina razdoblja i tematska područja te pripremili potrebnu dokumentaciju.
U razdoblju od 1979. do prijelomnih 1990-ih izišlo je, godišnjim ritmom, šezdeset svezaka u deset kola. Projekt je vodio izdavački savjet od 15-ak članova, te uredništvo (vijeće urednika), a glavni je urednik do smrti (1991.) bio Z. Črnja. Uz Čakavski sabor, prvi izdavači bili su Otokar Keršovani iz Rijeke, Istarska naklada iz Pule i Edit iz Rijeke. Njima su se u narednim kolima pridružili drugi nakladnici i znanstvene ustanove, a od 9. kola izdavač je bio Čakavski sabor, dok su ostali postali suizdavačima. Uredništvo je u nizovima od po šest knjiga nastojalo ravnomjerno objavljivati djela iz istarske hrvatske književnosti, istarske talijanske književnosti prevedene na hrvatski jezik, publicistička i memoarska djela hrvatskih i talijanskih autora, antologije i slično, te prijevode antičkih i humanističkih tekstova.
Od 1991. do 2010. knjige su izlazile neredovito, najčešće u malim ili nepoznatim nakladama, a objavljena su samo dva i pol kola, nepotpuno 11. (četiri sveska) i 12. (pet svezaka), do zaključno 13. kola (dva sveska), ukupno 11 knjiga.
Zahvaljujući sunakladničkoj suradnji Čakavskoga sabora Žminj i Istarskoga ogranka Društva hrvatskih književnika Pula te financijskoj potpori Istarske županije i Grada Pule, Istra kroz stoljeća ponovno je pokrenuta kao redovita edicija 2018. godine te su krnja kola dopunjena. Aktualno uredništvo radi u sastavu: Boris Domagoj Biletić (glavni urednik), Nada Galant (tajnica uredništva), Irvin Lukežić, Robert Matijašić , Rita Scotti Jurić, Milorad Stojević i Josip Šiklić (tajnik edicije).
Naslovi Istre kroz stoljeća po kolima
I. kolo (1979.)
1. Mate Križman: Antička svjedočanstva o Istri
2. Giuseppina Martinuzzi: Socijalizam i domovina
3. Ante Tentor: Suvišna usta; Beg Mirko
4. Mate Balota: Na crvenoj istarskoj zemlji
5. Otokar Keršovani: Kulturne i povijesne teme
6. Drago Gervais: Moja zemlja
II. kolo (1980.)
7. Frane Petrić: Deset dijaloga o povijesti
8. Eugen Kumičić: Gospođa Sabina
9. Mijo Mirković: Matija Vlačić Ilirik (I)
10. Mijo Mirković: Matija Vlačić Ilirik (II)
11. Fulvio Tomizza: Bolji život
12. Milan Rakovac: Priko Učke
III. kolo (1981.)
13. Zvane Črnja: Sabrane pjesme
14. Vladimir Nazor: Krvavi dani
15. Mate Balota: Puna je Pula
16. Herman Buršić: Istarska partizanska štampa (I)
17. Herman Buršić: Istarska partizanska štampa (II)
18. Josip Voltić: Bečka pisma / Ričoslovnik
IV. kolo (1983.)
19. Herman Buršić: Istarska partizanska štampa (III)
20. Frane Petrić: Deset dijaloga o retorici
21. Ive Rudan: Hrvatske narodne pjesme Istre i kvarnerskih otoka
22. Evgenij Kumičić: Začuđeni svatovi
23. Matko Laginja: Književna djela i rasprave
24. Eligio Zanini: Razgovor s galebom Filipom
V. kolo (1984.)
25. Viktor Car Emin: Presječeni puti
26. Kornelije Budinich: Arhitektonska istraživanja
27. Vladimir Nazor: Istarske teme (I)
28. Vladimir Nazor: Istarske teme (II)
29. Mate Balota: Stara pazinska gimnazija
30. Tone Peruško: U svome vremenu
VI. kolo (1985.)
31. Mijo Mirković: Ekonomska historija Jugoslavije (I)
32. Mijo Mirković: Ekonomska historija Jugoslavije (II)
33. Miroslav Bertoša: Etos i etnos zavičaja
34. Lucifero Martini: Opredjeljenje
35. Josip Bratulić, Petar Šimunović (prir.): Prezimena i naselja u Istri (I)
36. Josip Bratulić, Petar Šimunović (prir.): Prezimena i naselja u Istri (II)
VII. kolo (1986.)
37. Josip Bratulić, Petar Šimunović (prir.): Prezimena i naselja u Istri (III)
38. Danilo Klen: Šćavunska vesla
39. Maja Bošković-Stulli: Zakopano blago
40. Pier Antonio Quarantotti Gambini: Crvena ruža
41. Josip Percan: Obzori istarskog narodnjaštva (I)
42. Josip Percan: Obzori istarskog narodnjaštva (II)
VIII. kolo (1989.)
43. Josip Percan: Obzori istarskog narodnjaštva (III)
44. Andrija Mutnjaković (prir.): Slavoluk Sergijevaca
45. Carlo De Franceschi: Uspomene
46. Dragovan Šepić: Sudbinske dileme rađanja Jugoslavije (I)
47. Dragovan Šepić: Sudbinske dileme rađanja Jugoslavije (II)
48. Dragovan Šepić: Sudbinske dileme rađanja Jugoslavije (III)
IX. kolo (1990.)
49. Eros Sequi: Susreti s Istrom
50. Mirjana Strčić: Istarska pjesmarica (I)
51. Mirjana Strčić: Istarska pjesmarica (II)
52. Petar Strčić: Na velikoj prekretnici
53. Fulvio Tomizza: Zlo dolazi sa sjevera (I)
54. Fulvio Tomizza: Zlo dolazi sa sjevera (II)
X. kolo (1991.)
55. Herman Dalmatin: Rasprava o bitima (I)
56. Herman Dalmatin: Rasprava o bitima (II)
57. Pier Antonio Quarantotti Gambini: Na valu krstarice
58. Viktor Car Emin: Mali Učkarić
59. Ante Dukić: Iz dnevnika jednog magarca
60. Miroslav Sinčić: Povratak u zavičaj
XI. kolo
61. Andre Mohorovičić: Istarski limes (I), 2004.
62. Andre Mohorovičić: Istarski limes (II), 2004.
63. Milan Rakovac: Sliparija, 2004.
64. Mario Schiavato: Crlenica i gromače, 2004.
65. Stjepan Vukušić: Eseji i kritike, 2018.
66. Vlada Acquavita: Herbarium mysticum, 2018.
XII. kolo
67. Nelida Milani Kruljac: Nezamjetne prolaznosti, 2006.
68. Daniel Načinović: Blagoslov barke, 2007.
69. Ivano Cavallini: Istarske glazbene teme i portreti, 2007.
70. Attilio Krizmanić: Pulska kruna (I), 2009.
71. Attilio Krizmanić: Pulska kruna (II), 2009.
72. Jaro Zeman: Pula – Izgubljeni zavičaj (u pripremi)
XIII. kolo
73. Anton Gnirs: Arheološki tekstovi, 2009.
74. Branko Fučić: Majstori biblijskih svitaka, 2010.
75. Albino Crnobori: U snu, 2019.
76. Jelena Lužina: Pulski eseji, 2019.
77. Jelena Lužina – Milan Rakovac – Josip Šiklić: Čakavski sabor 1970. – 2020., 2020.
78. Skupina autora i Mario Kalčić: Čovjek u svome vremenu, 2020.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti