Kupujmo porečko - SDP predlaže antirecesijske mjere

Lokalno
28.02.2009 00:00
D. Požarić
Darko Saftić, Snježana Mekota i Darko Požarić na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji porečkog SDP-a
Darko Saftić, Snježana Mekota i Darko Požarić na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji porečkog SDP-a
Darko Saftić, Snježana Mekota i Darko Požarić na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji porečkog SDP-a Snježana Mekota , Darko Saftić i Darko Požarić ispred porečke podružnice SDP-a izašli pred novinare na tiskovnoj konferenciji.
Gradska vijećnica Mekota podsjetila je na to da je SDP još lani tražio "varijantu B" proračuna, krizni proračun za slučaj da se ekonomska situacija bitno pogorša. No, da bi se to provelo, prvo treba stabilizirati sadašnji proračun.
Budući se do sada nikakva mjera za spas gospodarstva nije pojavila, SDP je odlučio javnosti prezentirati vlastite prijedloge antirecesijskih mjera, koje će nakon toga uputiti Poglavarstvu, jer smatra da treba brzo djelovati.
Darko Požarić je spomenuo da je Savjet za gospodarstvo čiji je on predsjednik u više navrata razmišljao o mogućim posljedicama krize koje ja zahvatila svijet, Europu, pa i Hrvatsku. Obzirom da još nitko u Gradu nije reagirao na krizu koja se već osjeća u gospodarstvu, u SDP-u su odlučili dati svoj doprinos njenom rješenju, odnosno ponuditi Gradu svoje viđenje krize i načine na koje bi tu krizu mogao ublažiti, jer je svakako ne može riješiti.[sivacdesno]- Požarić: Kod nas se sve plaća unaprijed: ako želite krenuti u biznis, najprije mora platiti zemljište, nakon toga komunalni doprinos. Niste ni počeli raditi, a već vam HEP i Vodovod također uzmu novac unaprijed, pa unaprijed izgubite volju da bilo što počnete proizvoditi. Grad može i mora pomoći tamo gdje se radi o njegovoj infrastrukturi. Plaćanje treba odgoditi barem do vremena kad se počne proizvoditi.[/sivacdesno].Požarić smatra da Grad na aktualnu situaciju može reagirati jedino proračunom, te eventualno svojim uticajem i putem nekih vlastitih odluka kad je u pitanju dodjeljivanje gradskih poslova.
Težište rada je Savjet za gospodarstvo SDP-a stavio na manje i srednje poduzetništvo, odnosno onaj dio gospodarstva koji statistički čini preko 50% društvenog proizvoda u gradu, koji zapošljava više od polovice gradskih zaposlenika. - Radi se o nosiocima razvoja grada koji će prvi biti pogođeni krizom, smatra Požarić.
- I sami ste svjesni nelikvidnosti, povećanih troškova kredita i kamata, podizanja kredita radi otplate drugih kredita, otpuštanja radnika koja se događaju i nama u Poreču. Svjedoci ste sve manjih gradskih prihoda, odnosno činjenice da se ekonomska kriza reflektira i u smanjenju prihoda Grada, kako iz redovnih izvora, tako i iz komunalnih naknada, doprinosa i ostalih. Stoga SDP predlaže da Grad već sada, kad već do sada nije, napravi nekoliko koraka koje smo ovdje specificirali u vidu prijedloga, rekao je Požarić, objašnjavajući kako je jedan od najvažnijih ciljeva mjera štednja kojom bi Grad smanjio svoje troškove, a ušteđena sredstva preraspodijelio i usmjerio sa jedne pozicije na drugu, te kako bi svojim uticajem pri raspodjeli gradskih poslova težište stavio na to da se gradski proračun troši u gradu Poreču, preko gradske privrede.
U SDP-u Poreča smatraju da bi Poreč trebao smanjiti troškove uređenja prostora u vlasništvu Grada, kao i dobavu novog namještaja i opreme. Maksimalno je potrebno smanjiti troškove za sve intelektualne usluge (stavka u proračunu za to predviđena iznosi oko 8 i pol milijuna kuna), ne ugovara nove poslove koji se financiraju iz prodaje gradske imovine, jer ta sredstva pod hitno treba usmjeriti u vraćanje podignutih kredita za izgradnju sportske dvorane koji iznosi 121 milijun kuna.
Požarić je prisutne novinare upozorio na to da je Grad napravio obračun kredita u iznosu od 75 milijuna kuna, pa je u proračunu predviđena cijena anuiteta od 8.8 milijuna kuna. Prema SDP-ovoj računici, za iznos od 121 milijun kuna anuitet će biti oko 13 milijuna kuna, a Grad u proračunu nema pokriće za razliku od 4.2 milijuna. Zato u SDP-u cijene da njihov prijedlog itekako ima smisla: novac dobiven iz eventualne prodaje nekretnina, ako se prodaje ostvare, treba iskoristiti za vraćanje kredita, a ne za investicije poput rotora, zaobilaznica i objekata koji ne pridonose novom zapošljavanju.
Jedan od prijedloga je i taj da se hitno izvrši reprogramiranje podignutih kredita, te trenutnu kamatu od 8.5% čija su baza za obračun trezorski zapisi HNB-a smanjiti na 4.5%, a kao bazu za obračun troškova uzeti Euribor. Uštede bi, cijeni Požarić, bile ogromne.
SDP dalje predlaže da se ne povećava broj uposlenika u Gradu, te da se smanji broj honorarno zaposlenih. Potrebno je štedjeti na svakom koraku, u Gradu i gradskim poduzećima, smanjiti sredstva za zalijevanje, košnju, uređenje zelenih površina, troškove gradskih manifestacija itd.)
Kao jedna od mjera koje bi gospodarstvenicima ukazale brigu Grada spominje se i ukidanje spomeničke rente, a svakako bi, smatraju u SDP-u, trebalo smanjiti tekuće donacije, trošak uredskog materijala, energije, te troškove koje grad naziva "Ostali troškovi", koji su u proračunu prisutni u svakom odjelu, ali za koje nije specificirano na što se točno donose.
Požarić je iznio i nekoliko stavki proračuna sa iznosima na kojima SDP cijeni da bi trebalo uštedjeti (u zagradama su iznosi u milijunima kuna predviđeni proračunom):
  • materijal i sirovine (2)
  • energija (5.5)
  • tekuće i izvesticijsko održavanje (8)
  • zakupnine i najamnine (9.2)
  • intelektualne usluge (8.5)
  • tekuće donacije (15)
  • uredska oprema i materijal (1.6)
  • ostala nematerijalna proizvodna imovina (7.6)
SDP u tim stavkama vidi preko 20 milijuna kuna "rezerve", a sredstva koja bi se uštedjelo na ovaj ili neki drugi način trebalo bi upotrijebiti za subvencioniranje kamata na kredite malim i srednjim poduzetnicima u većoj mjeri nego se to do sada radilo.
Dodatne mjere koje SDP predlaže su i davanje jamstava od strane Grada na podignute poduzetničke kredite, te novčano stimuliranje za svakog novozaposlenog (prihod Grada je porez na dohodak, a smanjenje broja zaposlenih smanjuje mogućnost naplate poreza na dohodak), jer je već na puno mjesta, procjenjuje Požarić, spomenuto kako se u krizi treba boriti za svako radno mjesto. - Nismo primijetili da je to bilo težište onih koji su donosili ovaj proračun, rekao je.
Osim do sada nabrojanih mjera, SDP-ovci predlažu i smanjenje iznosa najma za javne površine i prostore u vlasništvu Grada, te izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama, dok bi poduzetnike trebalo osloboditi plaćanja komunalnih naknada i doprinosa procentualno po svakom novozaposlenom radniku. Promocija grada kao turističke destinacije za potrebe privatnih iznajmljivača, malih ugostitelja i hotelijera kojih je veliki broj, a koji na žalost nisu organizirani da bi promociju mogli vršiti sami je također jedna od mjera koje SDP predlaže, jer ih veliki sistemi ne uvrštavaju u svoju ponudu, a Grad još izgleda nije pronašao model kako da ih promovira na vanjskom tržištu.
- Ekonomska kriza se osjeća, ona je tu. Vlada je donijela svoje mjere, županija nešto ranije svoje, a vrijeme je da ih donese i Poreč, kad već nije do sada, jer Grad može i mora pomoći posrnuloj privredi, a privrednici moraju osjetiti da netko o njima brine, te znati adresu na koju se mogu obratiti ako upadnu u poteškoće, zaključio je svoje izlaganje Darko Požarić.
Primjer Goran inženjeringa
Teško stečenu proračunsku kunu trebalo bi, poštujući propise, trebalo trošiti na tvrtke koje rade i grade u ovome gradu, usmjeriti je na naša poduzeća, jer će se kroz porez na dohodak sredstva vratiti u grad. Ovo je do sada bilo samo proklamirano, ali u naravi nije učinjeno ništa.
Koliko Grad malo brine o porečkim tvrtkama može pokazati primjer tvrtke "Goran Inžinjering", građevinskom poduzeću koje je velikim teškoćama već dvije godine, Trtka je zapošljavala stotinjak ljudi, a sada je pred stečajem i nitko u ovome gradu nije malim prstom mrdnuo da spasi ta radna mjesta i izvor dohotka, te nove vrijednosti. Utvrđeno je da građevinska dozvola nije izdana u skladu sa Urbanističkim planom, pa gabariti jedne velike građevine nisu u skladu sa njime. Banke su tvrtku blokirale i krenula je u stečaj. Malom promjenom UP moglo se spasiti situaciju. Svaki gospodarski subjekt zaslužuje pomoć ako je ona moguća, smatra Požarić
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti