Javni poziv - isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Poreča

Lokalno
26.11.2018 09:48
D. Požarić
1
1
Gradsko vijeće Grada Poreča donijelo je 30. kolovoza ove godine Odluku o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča, čime započinje postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
Pravo predlaganja kandidata imaju udruge koje su, sukladno statutu, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade sa sjedištem na području Grada Poreča, učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Poreča, pomlaci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kad je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, to mora biti skupina od najmanje 30 mladih koji imaju prebivalište na području Grada Poreča.
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 15 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Poreča. Rok za podnošenje prijedloga počeo je teći 23.11.2018. i traje do 7.12.2018. godine. Obrasci za podnošenje prijedloga kandidata objavljeni su uz Javni poziv na internetskim stranicama Grada Poreča, a mogu se dobiti i u Pisarnici Grada Poreča-Parenzo, na adresi Obala m. Tita 4, u sve radne dane osim četvrtka, u uredovno radno vrijeme od 7:00-14:00 sati, osim utorkom od 12:00-17:00 sati.
Prijedlozi kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča dostavljaju se na adresu: Grad Poreč, Gradsko vijeće, Obala maršala Tita 5, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Poreča“. Prijedlozi se dostavljaju poštom, a mogu se predati i u Pisarnicu Grada Poreča. (Grad Poreč/dp)
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti