Grad Vodnjan predlaže nadležnost komunalnih redara za SVE zahvate koji su suprotni prostornom planu

Istra
23.02.2024 12:22
Izvor: Grad Vodnjan
kb
Bespravna gradnja
Bespravna gradnja
Izvor: Grad Vodnjan
Grad Vodnjan, kao jedno od najpogođenijih područja bespravnom gradnjom u Istarskoj županiji, podržava svaku izmjenu zakona kojom bi se učinkovito reguliralo djelovanje nadležnih tijela u svrhu uklanjanja nezakonito izgrađenih građevina, kao i u svrhu sprječavanja nezakonite gradnje u začetku.
S obzirom da je izuzetno zainteresiran za ovu problematiku, Grad se aktivno uključio u postupak savjetovanja s javnošću za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji. Uprava Grada morala je reagirati na izmjene zakona, jer je uvidom u prijedlog zaključila da se njime ne rješava problem postojeće bespravne gradnje pa ni bespravne gradnje u budućnosti.
Rješenje problema bespravne gradnje vide u ažurnijem postupanju građevinske inspekcije u suradnji s komunalnim redarstvom, uz propisivanje jasnih i skraćenih postupaka provođenja nadzora nad bespravnom gradnjom. I to tako da se nad zahvatom u prostoru, koji je suprotnosti s prostornim planom, provodi hitni postupak kojem žalba ne odgađa izvršenje.
Grad Vodnjan stoga predlaže dopunu prijedloga zakona na način da komunalni redari dobiju ovlasti djelovati na SVE zahvate u prostoru u suprotnosti s prostornim planom, što prema prijedlogu zakona nije tako. 
Ukoliko je intencija zakonodavca spustiti nadležnost za rješavanje bespravne gradnje na komunalno redararstvo, onda je nužno dodavanje odredbe kojom će komunalni redari imati ovlasti djelovati nad svim zahvatima u prostoru koji su u suprotnosti nad prostornim planom - i to za razdoblje prije donošenje zakona i za ubuduće. Takvim definiranjem će se otkloniti špekulacije je li nešto građevina ili nije, što je i do sad bila najveća prepreka u provedbi mjera.
Komunalno redarstvo Grada je u protekloj 2023. godini otvorilo čak 983 predmeta bespravne gradnje. Izrađeno je 734 zapisnika i izdano 187 rješenja o uklanjanju. Uz to, 475 prijava podneseno je Građevinskoj inspekciji, 236 prijava Šumarskoj inspekciji, 10 prijava Lučkoj kapetaniji, a dvije prijave podnesene su Konzervatorskom odjelu u Puli. Izdano je 14 rješenja s upravnim kaznama, a temeljem ponovljenih očevida komunalnog redarstva nakon izdanih rješenja uklonjeni su bespravni objekti s 50 katastarskih čestica.
Podaci točno pokazuju koliko je uprava Grada Vodnjan upoznata s problematikom i zainteresirana da se zaista ovlasti komunalnim redarima dodijele sa što jasnijom zakonskom regulativom kako bi mogli zajedno početi uvoditi red u devastirani prostor.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti