Grad Pazin i Pučko otvoreno učilište Poreč u suradnji s talijanskim stručnjacima stvaraju inovativnu turističku ponudu

Kultura
05.07.2018 09:21
D. Požarić
S radionice u Italiji
S radionice u Italiji
S radionice u Italiji
U Anconi i Polverigiju su od 27. do 29. lipnja održane radionice u sklopu EU projekta I-Archeo.S. na kojima su sudjelovali svi partneri, talijanski regija Abruzzo, Teatro Marche iz Ancone i Teatro Pubblico Pugliese iz Barija te Grad Pazin, Pučko otvoreno učilište Poreč i Grad Crikvenica kao hrvatski partneri. Na radionicama su voditelji projekta uz pomoć stručnjaka radili na definiranju cilja i načina kako stvoriti inovativni, integrirani sustav za valorizaciju prirodnih i kulturnih dobara.
Treći sastanak projektnih partnera održan je prošlog tjedna u Anconi tijekom INTEATRO festivala (27.-29. lipnja), a okupljenim partnerima radionice su vodili neki od vodećih svjetskih stručnjaka čija je uloga da unutar područja projekta identificiraju ljudske, ekonomske i turističke resurse s većim potencijalom rasta, odnosno da usmjeravaju napore lokalnih subjekata ka integriranom sustavu usluga za prirodnu i kulturnu baštinu.
Michele Trimarchi docent je sa Bolonjskog sveučilišta koji predaje najznačajnija post-lauream predavanja diljem Italije kao stručnjak sa bogatim iskustvom u području ekonomije kulture i kreativnosti. Brojna je predavanja održao i na europskim sveučilištima, od Turske i Makedonije, do Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ali i svijeta (Brazil, Novi Zeland, SAD, Kanada). Ottavia Ricci radi kao stručna savjetnica za talijansko Ministarstvo za kulturna dobra te kao savjetnica za teritorijalni marketing i održivi turizam. Rossana Cotroneo docentica je sociologije na Sveučilištu La Sapienza u Rimu i savjetnica ISTAT-a te Danijel Bertović stručnjak za teritorijalni marketing.
S radionice u Italiji
Uloga stručnjaka je da vlastitim znanjem i iskustvom te informacijama koje će primiti od partnera, provode analize kako bi procijenili potrebe i predložili rješenja za razvoj novog modela strategije suradnje između javnog i privatnog sektora za upravljanje, očuvanje i unapređenje prirodne i kulturne baštine. Stručnjaci iz područja sociologije, kreativne ekonomije, teritorijalnog marketinga i održivog turizma, prenose voditeljima projekta konkretnu pomoć u stvaranju integriranih usluga prirodne i kulturne baštine. Voditelji projekta potom na svojim lokalnim teritorijima vode proces kreiranja konkretnih itinerara kroz uključivanje lokalnih dionika i stvaranje javno-privatnog klastera.
U Pazinu je tako u lipnju održana dvodnevna radionica na kojoj je sudjelovalo 16 dionika koji su slijedeći stručne smjernice započeli definiranjem osnovne teme itinerara i identiteta destinacije. Na radionicama u srpnju dionici će krenuti korak dalje i definirati sadržaj itinerara, oformiti klaster te precizirati potrebe za uspostavu itinerara.
Kako bi cjelokupni projekt bio vidljiviji i lakše dostupan posjetiteljima, na partnerskom sastanku u Anconi zajednički se razrađuje i mobilna aplikacija koja će okupiti sve klastere partnera projekta I-Archeo.S. Sadržaj mobilne aplikacije razradit će upravo dionici na lokalnim radionicama.
Grad Pazin poziva sve zainteresirane dionike da se prijave na drugi ciklus radionica koje će se održati u pazinskom Spomen domu od 9. do 11. srpnja 2018.godine. Javni poziv i prijavnica objavljen je na www.pazin.hr.
Projekt I-Archeo.S vrijedan je 1.176.243 eura, a financira se u okviru Europskog programa za prekograničnu suradnju 2014-2020 Interreg V-A Italija-Hrvatska. (dp)

Fotogalerija

© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti