Buraz s burze: Pljuske ili milovanja po POUP-u

Lokalno
04.08.2015 16:08
D. Požarić
Željko Bosanac, mag. philol. croat.
Željko Bosanac, mag. philol. croat.
Željko Bosanac, mag. philol. croat.
Sutra (ponedjeljak, 03. kolovoz) na čelo POUP-a dolazi novi ravnatelj. Kako sam tijekom natječaja i sam bio uvučen u tu proceduru, budući sam se i sam javio na njega, volio bih pripomenuti nekoliko detalja koji su se dogodili tijekom izborne procedure, a koji nisu nigdje spomenuti u inače preciznoj papirologiji kojom je Upravno vijeće Učilišta pratilo i koordiniralo izborom, piše Buraz s burze čiji tekst prenosimo u cijelosti.
Dana 16. srpnja dobio sam Obavijest kandidatima u kojoj me voditeljica općih poslova Učilišta obavještava o tome kako nisam primljen na mjesto ravnatelja/ice Učilišta, budući je Upravno vijeće na svojoj sjednici dana 10. srpnja za ravnatelja Učilišta imenovalo dr.sc. Elia Štifanića dipl.oec. Iza toga još i štura pouka o pravnom lijeku kako mogu doći pregledati pristiglu natječajnu dokumentaciju i u slučaju da smatram da je došlo do povrede postupka ili da imenovani kandidat ne zadovoljava uvjete objavljen u natječaju, mogu tražiti sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Pod utjecajem gradskih priča i pričica, malko sam bio iznenađen imenom primljenog kandidata, budući sam mislio da mi je konkurent za izbor sasvim druga osoba koja je od natječaja odustala usred natječajnog postupka(?). Prije samog pregleda naišao sam na stranicama Učilišta i na sljedeći dokument koji me još više uputio pregledu dokumentacije: prosurfam po stranici Učilišta i nađem zapisnik sa sjednice Vijeća na kojoj je otvarana dokumentacija.
Lijepo tamo piše da je "Nakon otvaranja dokumentacije jednoglasno konstatirano da su dvije prijave kompletne, jedna prijava je povučena, jedna nije cjelovita. U daljnjem postupku razmatrat će se prijava gospodina Elia Štifanića i gospodina Željka Bosanca. Oba kandidata odgovaraju uvjetima Natječaja i poslali su cjeloviti natječajnu dokumentaciju." (istakao B.Ž.).
Uglavnom – još jedan razlog više da postupim po naputku iz pravnog lijeka i sutradan (17. srpnja) odem pregledati natječajnu dokumentaciju.
Dokumentaciju sam dobio na uvid od v.d. ravnateljice, uz njenu napomenu kako je izabrani kandidat natječajnu dokumentaciju dostavljao u dva navrata (oba u natječajnom roku) a da je u drugom navratu dostavio dokumentaciju nebitnu za glavne uvjete natječaja "... tek neke potvrde i izjave!"
Tu već lagano krećemo s natječajnom problematikom:
Moj prigovor je utemeljen na obje napomene za mogućnost žalbe iz Pouke o pravnom lijeku: smatrao sam i smatram da je izvršena bitna povreda postupka i da izbarani kandidat ne ispunjava uvjete objavljene u natječaju!
Prvo: tijekom pregleda dokumentacije, prigodom njenog razvrstavanja, v.d. ravnateljica mi je napomenula kako je kandidat Elio Štifanić svoju natječajnu dokumentaciju dostavio u dva navrata, oba u natječajnom roku, a da je u drugom navratu dostavio dokumentaciju nebitnu za glavne uvjete natječaja "... tek neke potvrde i izjave!"
Kako je Vijeće potpuno nepoštujući zapisničku proceduru, u svom Zapisniku sa sjednice Upravnog vijeća otvorenog učilišta Poreč, održane 06. srpnja 2015. preskočilo tj. nije navelo taj podatak, kao što nije navelo niti koji su dokumenti (i zašto) naknadno uvršteni u natječajnu dokumentaciju – pitam se zašto ih je kandidat Štifanić uopće dostavljao – ako su naknadno dostavljeni dokumenti natječajno nebitni?
Drugo: Druga točka uvjeta raspisanog natječaja kaže kako kandidat mora imati najmanje tri godine radnog iskustva u struci.
Podsjećam:
a) da je važećim Zakonom o ustanovama / Opće odredbe: Članak 1. utvrđeno da se ustanova osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti.
b) da je POUP Ustanova, što izrijekom potvrđuje svojim Statutom : "Učilište je kulturna, obrazovna i informativna javna ustanova." (Članak 3.)
Stoga – ako se želi biti sukladan natječajnoj alineji "tri godine radnog iskustva u struci", a vezano za djelatnosti predmetnog učilišta (POUP) razlikovni termin "u struci" podrazumijeva djelatnost iz domena kulture, obrazovanja i informiranja.
Izabrani kandidat g. Štifanić je i po zvanju i po zanimanju ekonomista koji je cijeli svoj radni vijek radio kao revizor, a isti posao i danas obavlja kao voditelj jedinice za unutarnju reviziju u Gradu Poreču. (Potvrda o radnom iskustvu – Potvrda HZMIO)
Treće: U aktima Učilišta postoji diskrepancija u sadržaju i izrazu ravnateljske uloge: u Pravilniku o popisu i opisu poslova (Čl. 2) stoji da izvršitelj za mjesto ravnatelja mora imati najmanje pet godina radnog iskustva, dok u Statutu Učilišta (Čl. 45) stoji da ravnatelj mora imati najmanje tri godine rada u struci!
Četvrto: U jednom od svojih posljednje objavljenih dokumenata, Upravno vijeće je konačno objelodanilo i Zapisnik sa svoje sjednice od 10. srpnja na kojoj je točka dnevnog reda bila i izbor ravnatelja u kome obrazlaže primanje kandidta Štifanića na mjesto ravnatelja sljedećim riječima: "Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su ocijenili sa kandidat Elio Štifanić posjeduje sve potrebne kvalifikacije, aktivno sudjeluje u kulturnom životu Grada Poreča, pozna sredinu u kojoj živi i radi, a njegov cjelovit Prijedlog rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Poreč po stručnosti i kvaliteti posebno se izdvaja. Iz Prijedloga rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Poreč, vidljivo je da se daljni razvoj Učilišta namjerava usmjeriti u skladu s njegovom glavnom djelatnošću uz okrenutost samofinanciranju i iznalaženju novih izvora financiranja.
Vidljiva je ozbiljnost i entuzijazam te spremnost na suradnju i timski rad."
Dok su za moj Prijedlog rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Poreč, rekli sljedeće: "Članovi Upravnog vijeća, također su se jednoglasno složili, da iako g. Željko Bosanac udovoljava uvjetima natječaja, njegov Prijedlog rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Poreč, kao sastavno dio natječajne dokumentacije, nije uvjerio članove Upravnog vijeća u ozbiljnost i provedivost istog."
Što će reći dakle da je moj plan neozbiljan i neprovediv!
Dakle ne mogu dopustiti da Upravno vijeće kao institucija ograničena utilitarnim potezima osnivača, moj plan koji je sukladan Statutu i aktima Učilišta proglasi neozbiljnim i neprovedivim samo stoga što se moj Plan kreće nekim drugim suvremenijim i modernijim tijekom razvoja!
Isto tako ne mogu dopustiti da u obrazloženju primanja kandidata Štifanića stoji "da se daljni razvoj Učilišta namjerava usmjeriti u skladu s njegovom glavnom djelatnošću uz okrenutost samofinanciranju i iznalaženju novih izvora financiranja."
Da podsjetim, Učilište nema glavnu djelatnost, već niz ravnopravnih djelatnosti iz oblasti kulture, odgoja i informiranja, a ako ćemo se nasilu okretati samofinanciranju onda bi najbolje bilo vratiti Učilištu i djelatnost auto škole koja (još uvijek) stoji kao ravnopravno registrirani dio djeltnosti POUP-a.
Po Statutu Učilišta (Čl. 10) djelatnost Učilišta je:
 • osnovno-školsko obrazovanje odraslih, osnovno umjetničko obrazovanje, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • srednjoškolsko obrazovanje odraslih (programi osposobljavanja i usavršavanja) sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • obrazovanje i osposobljavanje građana po programima auto – škola
 • organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno umjetničkih programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama
 • galerijsko – izložbena
 • ostvarivanje i promicanje i drugih kulturnih djelatnosti te nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti (novinstvo, TV, radio)
 • organizacija tečajeva za turističke voditelje
 • tečajevi poduke stranih jezika
 • informatičko opismenjavanje mladeži, djece i odraslih
 • organiziranje tečajeva sviranja pojedinih glazbenih instrumenata
 • prikazivanje filmova (35 i 36 mm) i iznajmljivanje video filmova
 • javno informiranje
 • nakladnička djelatnosti
 • novinsko-nakladnička djelatnosti
 • prodaja umjetničkih djela, suvenira, knjiga, audio i video materijala
 • organiziranje i promicanje različitih oblika kulturno umjetničkog stvaralaštva
Kako bi opravdalo sve gornje statutarne postavke, Vijeće očito, poput Statuta koji je donijelo i koji je na snazi, živi u prošlom stoljeću, dok od kandidata traže da osmisle programe za 21. stoljeće, a onda vele kako su ti isti programi neprovedivi i neozbiljni! Pod njihovom upravom to i jeste tako!
Nadalje treba podsjetiti da odvajanjem Muzeja, Knjižnice i Glazbene škole – Učilištu nitko ne priječi da se tim djelatnostima i dalje ne bavi na drugim amaterskijim i pučkijim osnovama. Mislim da se Vijeće suviše lako i osnivaču snishodljivo odreklo tog dijela pučke učilišne ponude i tog dijela budžetskog "kolača" a da drugu 'nositeljsku' i lidersku djelatnost nije definiralo i nije u budžetu "zauzelo".
Vijeće stalno dvojako definira svoju ulogu – dok s jedne strane znade što je glavna djelatnost Učilišta (pravdajući program kandidata Štifanića), dotle s druge strane djelatnosti koje su van njegova operativnog i stručnog dosega proglašava neozbiljnim i neprovedivim, a istovremeno programe kandidata proglašava najmjerodavnijim pri njihovu odabiru. Zašto?
Stoga bi ukratko rekapitulacija priče oko ovog natječaja izgledala ovako:
 • zapisnički previd
 • (ne)definiranje potrebnih godina iskustva (3 ili 5)
 • nepridržavanje odredbe iz natječaja o tome što to znači ravnateljevo "iskustvo u struci" za stručnu ustanovu koja se bavi kulturom, obrazovanjem i informiranjem
 • brkanje statutarnih i stvarnih odredbi djelatnosti Ustanove (kako ne bih isprazno lamentirao o razlikovnosti mog programa i programa primljenog kandidata, spreman sam u svakom trenutku objaviti svoj program uz program primljenog kandidata)
Dakle ako odista stoji da tri godine iskustva u struci znači da se kroz hobi baviš mundirenjem i đostriranjem, da sudjeluješ na radničkim sportskim igrama, ako to znači da biti 'revizor' znači da time "društveno" i "stručno" pokrivaš kulturu, informiranje i obrazovanje – onda sam ja odista nekulturni, neinformirani i neobrazovani papak koji jedini ovaj potez doživljava kao pljusku porečkoj kulturi i koji se stoga veselo i ojađeno istovremeno - miče sa scene! Ako se zbog 'viših' interesa zaobilazi 'niža' proceduralna pravila, i ako to prolazi strogi revizorski nadzor, onda odista nema razloga širiti priču!
Ali kako i majka, obično uvijek u dvojbi, veli sinu kad joj dođe s djevojkom za ženidbu: Sine, ako je dobra tebi – i meni je! - želim vam puno sreće u radu! (Sve ostalo postoji!)
Željko Bosanac, mag. philol. croat.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti