Aktualni sat: Pitanja i odgovori vijećnika s 21 . sjednice Gradskog vijeća

Lokalno
21.09.2015 10:37
D. Požarić
1
1
Donosimo aktualni sat 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo, održane u četvrtak, 10. rujna 2015. godine u Velikoj vijećnici, koji je otvorio vijećnik Robert Velenik kojeg je zanimalo, shodno objavama u medijima o izradi Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama Istarske županije i njihovu prekapacitiranost, kako u odnosu na problematiku prekapacitiranosti plaža stoji Grad Poreč i koje se plaže misle prijaviti na natječaj za uređenje što ga raspisuje Ministarstvo turizma.Također, upitao je da li je dosadašnji šef Kabineta župana Duško Kišberi zaposlen u Gradu Poreču, te kako je do toga došlo i koja su njegova zaduženja.
Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odgovorio je da je Grad Poreč u izradi predmetne studije sudjelovao davanjem podataka i očitovanjem na prijedlog studije. Istarske plaže su podkapacitirane, a ne prekapacitirane, a što se tiče Grada Poreča tu nema bojazni, jer su kandidirane ukupno 22 lokacije, čime je pokriveno cijelo područje Grada Poreča. U studiji nije definirano što se smatra plažom, pa zato dolazi do pogrešnih zaključaka. Imamo dovoljno prostora i za više kupača nego što je pokazala računica. Studija se radi ciljano, jer će se jedino plaže uključene u taj program, moći kandidirati za sredstva Ministarstva. Grad Poreč ima namjeru tražiti sufinanciranje za plaže u sjevernom djelu grada – Špadići, Materada, te prostore prema Saladinki.
Gradonačelnik Edi Štifanić je potvrdio informaciju da je Duško Kišberi, po sporazumu između Istarske županije i Grada Poreča temeljem članka 18. stavaka 2. I . 3 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, od 24. kolovoza 2015. službenik Grada Poreča, na radnom mjestu pomoćnika pročelnika Ureda Grada. Njegovi poslovi bit će isključivo vezani uz implementaciju e-uprave.
Vijećnika Luku Serga zanimalo je kada se planira dovršetak izrade gospodarske strategije te je li istina da Grad planira organizirati feštu Poreč 24 sata i to kada i u kojem obliku. Tatjana Matošević, pročelnica Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo odgovorila je da bi tijekom sljedećeg tjedna gradski vijećnici trebali dobiti konačnu verziju gospodarske strategije, nakon čega će se sazvati tematska sjednica Gradskog vijeća radi razmatranja i donošenja strategije.
Gradonačelnik je potvrdio održavanje fešte koja se neće zvati Poreč 24 sata, već Poreč Summer's End, kao završetak uspješne turističke sezone. Fešta ima dva cilja, da građanima zahvalimo na odlično odrađenoj turističkoj sezoni, i da ona bude za Porečanke i Porečane, s obzirom da se održava drugoj polovici devetog mjeseca.
Vijećnik Rodoljub Kosić mu se dostavi izvješće o radu svih povjerenstava i odbora koje su osnovali Gradonačelnik i Gradsko vijeće. Također, Kosić je zatražio da se dostavi i izvješće o radu redarstvene službe za proteklo dvogodišnje razdoblje, s posebnim osvrtom na korištenje dodijeljenih javnih površina za namjenu izvršavanja gospodarskih djelatnosti. Predsjednik Gradskog vijeća, Adriano Jakus, napomenuo je da će idućoj sjednici Vijeća biti rasprava o izvješće o radu Gradonačelnika, pa tako i svih upravnih odjela, uključujući i UO za komunalni sustav koje bi trebalo sadržavati izvješće o radu redarske službe. O radu radnih tijela Gradonačelnika i Vijeća dostavit će se pisani odgovor.
Vijećnica Snježana Mekota postavila je pitanje imaju li svi gradski službenici položen državni ispit, ili nekima slijede otkazi, kao što se to već događa u nekim drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Vijećnica je postavila i pitanje u vezi odvoza smeća i pranje ulica, sukladno pritužbama građana. Zanima je može li ta usluga biti primjerenija i peru li se uopće ulice, poglavito one najprometnije. Gradonačelnik je potvrdio da dvoje gradskih službenika nemaju položen državni stručni ispit. Dodao je da se radi na rješavanju tog problema, da nije jedino rješenje davanje otkaza već postoji nekoliko rješenja, od kojih će se izabrati najbolje. Odgovor na drugo pitanje vijećnica će dobiti u pisanom obliku.
Vijećnik Dean Pauletić postavio je dva pitanja. Prvo, pročelniku Hrvatinu, o javnoj raspravi Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Istarske županije. Vijećnika je zanimalo koje se izmjene i dopune predlažu, a vezano za naš grad Poreč. Drugo Pauletićevo pitanje odnosilo se na Mjeru 7 i u kojoj se fazi nalazi njeno raspisivanje, te priprema samih projekata, čije je sufinanciranje u proračunu predviđeno prijavom na Mjeru 7. Damir Hrvatin napomenuo je kako je izmjene Prostornog plana uređenja Istarske županije neminovno preslikavaju na niže razine, te je osnovni problem njegova prevelika detaljnost, pa samim time i njegova nefleksibilnost, a ne respektiraju se ni posebnosti određenih područja. Sa svojim primjedbama, Grad će se očitovati do 15. rujna, a javna rasprava otvorena je i za građane. Dogradonačelnik Loris Peršurić odgovorio je na pitanje vezano za Mjeru 7, napomenuvši da je rok za objavu natječaja Mjere 7.4, koja se tiče gradova naše veličine, nekoliko puta odgađan. Grad je obavio pripreme i bit će spreman za prijavu na natječaj. U ruralnom djelu može se sufinancirati devet nerazvrstanih cesta, projektirano je sedam polivalentnih igrališta, groblje u Fuškulinu, dva vrtića, jedan u Dračevcu, jedan u Varvarima, društveni dom u Novoj Vasi, uključujući i kanalizaciju.
Vijećnica Daniela Banko postavila je pitanje o primjeni dvojezičnosti na području Grada i pitanje o tome kakav je stav Grada za mogućnost sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola. Dogradonačelnica Nadia Štifanić Dobrilović potvrdila je da se poduzimaju mjere za ostvarenje dvojezičnih natpisa sukladno gradskom Statutu. Određeni Mjesni odbori su se još 2009. izjasnili da ne žele dvojezične natpise na svom području. Prijevod gradskih web stranica je u toku. Dogovoreno je s gradskim ustanovama da se postave njihovi dvojezični natpisi tamo gdje to nije učinjeno. Radi se na tome i da web stranice gradskih ustanova imaju i svoju inačicu na talijanskom. U vezi sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola, dogradonačelnica je napomenula da je Grad Poreč zatražio od okolnih škola informaciju o broju učenika iz Poreča, te se radi na pronalaženju rješenja za određivanje kriterija sufinanciranja prijevoza učenika.
Vijećnika Dražena Prgića zanimalo je jesu li na području Grada Poreča i Mjesnih odbora Červar Porat, Nova Vas, Žbandaj, Varvari, Baderna i Fuškulin izvršena zamagljivanja-špricanja protiv komaraca dvaput, je li o tome obaviještena javnost te jesu li korištena sva vozila za zamagljivanje kao što su navedena u natječaju. Vijećnik je postavio i pitanje o pravilima za dodjelu vezova u Marini Poreč, jer da se građani žale da čekaju dugo vremena na vez. Odgovor na pitanje o suzbijanju komaraca dao je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, Marino Poropat, koji je napomenuo kako sezona komaraca nije gotova, te da zamagljivanje i deratizacija i dalje traju na području velikog područja Grada. Dosad je zaprašivanje izvršeno triput, objavljeno je svaki put na gradskim stranicama, kao i na stranicama izvođača Dezinsekcija d.o.o, te je unaprijed previđeno koji će se MO zaprašivati. Nije utvrđeno koji se točno uređaji koriste, ali Hrvatski zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prije tretmana obaviješten jer on daje odobrenje. Obaviješteni su i pčelari zbog pčela. Ako se ispostavi da uvjeti nisu zadovoljeni, iduće godine ta tvrtka neće biti uzeta u obzir. Direktor Usluge d.o.o, Milan Laković potvrdio je da se Marina Poreč ne nalazi u najboljem stanju, ali i da je naručena izrada projektne dokumentacije za određene popravke, koje bi podigle standard u Marini i transparentnost kod dodjeljivanja vezova.
Vijećnika Maurizia Zennara zanimalo je je li Duško Kišberi dobio otkaz kao pročelnik Kabineta župana zbog nepoloženog stručnog ispita, na što mu je Gradonačelnik odgovorio da Kišberi nije dobio otkaz, već je sporazumom prebačen iz Županije u Grad.
Vijećnika Eugena Stanissu zanimalo je kako je do sad prošla ova turistička sezona po pitanju naplate kazni za razne komunalne i prometne prekršaje te je li se Grad uspio bolje ekipirati. Pročelnik Marino Poropat odgovorio je da je komunalno i prometno redarstvo u ovu sezonu ušlo vrlo pripremljeno te da je do 31. srpnja 2015. izrečeno je nešto ispod 800 000 kuna kazni za naplatiti, o čemu će se očitovati i Gradonačelnik u svom polugodišnjem, odnosno godišnjem izvješću o radu. Također, vijećnik Stanissa postavio je pitanje može li se postaviti stajalište za autobus u naselju Mate Balote, za učenike koji iz tog naselja putuju u škole u ostale gradove Istre. Dogradonačelnik Loris Peršurić mu je na to odgovorio da je u postupku nabavka prikladne „kućice“ za MO Mate Balota, te da je zbog istog problema nekoliko kućica već postavljeno na području MO Žbandaj, a do Nove godine planira se i postavljanje „kućice“ na području MO Veli Maj, odnosno u Gulićima.
Vijećnik Stevo Žufić upitao je kako napreduje postavljanje skulpture La Mula de Parenzo, za koju je u Proračunu Grada Poreča – Parenzo predviđeno 100.000 kuna. Gradonačelnik je odgovorio da natječaj za postavljanje skulpture još nije proveden i da ne postoji izvođač. Svi koji se jave na natječaj kad bude raspisan, sa svojim idejama i sugestijama bit će dobrodošli, zaključio je gradonačelnik.
Vijećnik Daniel Šaškin postavio je pitanje problema pauka u našem gradu. Odvezena vozila ne mogu se preuzeti tijekom noći, prilikom naplate ležarine se prima isključivo gotovina, a nije omogućeno ni plaćanje pola kazne ako vlasnik automobila zatekne djelatnike „pauka“ u pokušaju odvoženja vozila, te može li Usluga Poreč pokrenuti svoju uslugu „pauka“ . Direktor Usluge Milan Laković rekao je da će pokušati osmisliti kvalitetan program, te ga predložiti nadzornom odboru i nakon toga izvijestiti o učinjenom.
Vijećnik Fabrizio Picco navodi da na Istranews portalu piše da će se dio izbjeglica iz Sirije uz Pulu smjestiti i u Poreč, pa pita li to istina. Vijećnik će dobiti pisani odgovor.
Vijećnik Vladimir Sladonja postavio je pitanje kvaliteti završnog sloja asfalta na gradskim prometnicama. Zanimalo ga je ugrađuje li se, u habajući sloj asfalta, propisani kameni agregat od eruptivnog kamena, s obzirom na klizavost rotora izgrađenih posljednjih deset godina. Dogradonačelnik Loris Peršurić je odgovorio da se agregat ugrađuje po pravilima struke i cestogradnje kao i po rangu ceste, te da tekuća ispitivanja potvrđuju zadovoljavajuću kvalitetu. Vijećnik Sladonja je upitao kad će se izgraditi škola na Finidi, pošto je predviđeni rok za početak izgradnje nove škole bio 1. rujan 2015., nakon prošlogodišnjeg usvajanja koncepta javno-privatnog partnerstva. Gradonačelnik je odgovorio da javno-privatno partnerstvo nažalost nije isključivo u nadležnosti Grada, te da ga provodi Centar za energetiku i praćenje investicija, koji je prolongirao rok za ponude do 2. studenog 2015 godine.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti