75. sjednica Poglavarstva Grada Poreča

Lokalno
05.11.2004 00:00
D. Požarić
75. sjednica Poglavarstva Grada Poreča sazvana je za utorak, 9. studenog 2004. godine u 19,00 sati. Za rad sjednice predložen je sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 74. sjednice Gradskog poglavarstva
2. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada
Poreča 2003.-2005.
3. Prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu – I. čitanje
4. Utvrđivanje Prijedloga Projekcije Proračuna Grada Poreča za 2005. – 2007. godinu
5. Donošenje odluka vezanih za raspisivanje, pripremu i provođenje izbora za članove vijeća Mjesnog odbora "Anka Butorac" u Poreču i to:
- Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća MO "Anka Butorac";
- Rješenja o izboru članova stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva;
- Odluke o visini naknade za rad članovima tijela za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća MO "Anka Butorac";
- Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća MO "Anka Butorac".
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti DV "Radost" Poreč za zapošljavanje kuharice u DV Tar na određeno vrijeme
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti DV "Paperino" Poreč za zapošljavanje tajnika na pola radnog vremena
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Zajednici športskih udruga Grada Poreča za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
9. Izmjena Rješenja o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije
10. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
11. Utvrđivanje nacrta Izmjena i dopuna Plana uređenja (PUP-a) "Plava i Zelena laguna" i upućivanje na javnu raspravu
12. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u k.o. Vabriga u vlasništvu Grada Poreča sa nekretninom u vlasništvu pravne osobe
13. Razno.
© 2003 - 2024 Parentium Media - Hosted by Plus.hr
Ova stranica koristi kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Izjava o privatnosti