Po?etna
Ponedjeljak, 24.Siječnja 2022 (21:12:55) - Godina:20

Odaberite teme

O Portalu

Mobilna i web aplikacija koja ti omogućava brzo i jednostavno plaćanje parkiranja, bez dodatnih troškova

Grad Poreč sufinancira prijevoz učenicima srednjih škola

Iz Grada Poreča, 21.10.2021. (09:10)

Grad Poreč ustvrdio je kriterije, mjesečne iznose i ostvarivanje subvencije na troškove prijevoza učenika srednjih škola.

Pravo sufinanciranja ostvaruju učenici kojima je prebivalište udaljeno najmanje pet kilometara od srednje škole, ukoliko pohađaju nastavu u jednoj od škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli.

Iznosi:

za relaciju Poreč-Pazin Poreč 139,00 kuna,

za relaciju Poreč-Rovinj-Poreč 74,00 kune,

za relaciju Poreč-Pula-Poreč 275,00 kuna,

za relaciju Poreč-Buje-Poreč 91,00 kuna,

za relaciju Nova Vas-Poreč-Nova Vas 140,00 kuna,

za relaciju Kukci-Poreč-Kukci 45,00 kuna,

za relaciju Červar-Porat-Poreč-Červar-Porat 140,00 kuna,

za relaciju Bašarinka-Poreč-Bašarinka 45,00 kuna,

za relaciju Buići-Poreč-Buići 140,00 kuna,

za relaciju Kadumi-Poreč-Kadumi 140,00 kuna,

za relaciju Kirmenjak-Poreč-Kirmenjak 173,00 kune,

za relaciju Žbandaj-Poreč-Žbandaj 212,00 kuna,

za relaciju Baderna-Poreč-Baderna 125,00 kuna.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti na internetskim stranicama Grada Poreča i podnijeti do 12. studenog.

Zahtjevu se prilažu: preslika osobne iskaznice učenika, preslika osobne iskaznice jednog roditelja, preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja učenika, s IBAN-om, potvrda škole o upisu (original), dokaz o nastalom trošku (preslika računa prijevoznika).

Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321. (Grad Poreč)Mobilna verzija članka

Oglasi

HAK Auto-klub Poreč
Histris - najveći Istrijan na roštilju!
Svijet elektronike - mi znamo s vašim računalom
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore
Pogrebne usluge Silentium