Mob:
Početna
Ponedjeljak, 20.Studenog 2017 (02:56:09) - Godina:15

Odaberite teme

Arhiva kolumni

O Portalu

Parentium.com se pohranjuje u digitalnom arhivu NSK
Ayurvedske konzultacije  01.12. – 06.12.2017.

Javna rasprava o prijedlogu odluke o stavljanju van snage DPU-a stambenog naselja "Poreč-jug"

Iz Grada Poreča, 12.09.2017. (10:52)

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. i 65/17.), članka 3. Odluke o provedbi postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja “Poreč-JUG” (Sl.G, br. 13/15.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/15-01/303 i ur.broj 2167/01-09/01-17-4 od 8. rujna 2017. godine, objavljuje se javna rasprava o prijedlogu odluke o stavljanju van snage detaljnog plana uređenja stambenog naselja Poreč - Jug.

Javna rasprava provest će se od 18. rujna do 2. listopada 2017. godine.

Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 19. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati.

Javni uvid u Prijedlog Odluke omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 - 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Odluke :

  • upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,
  • upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,
  • dostavom putem e-mail-a – prostorno.planiranje@porec.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. (Grad Poreč)Mobilna verzija članka

Oglasi

Mirtex International d.o.o.
Generali osiguranje Poreč - O.Keršovani 2
Obrt za servis i prodaju vatrogasnih aparata
Ovlašteni servis za vozila marke Volkswagen i Škoda
Matiani Poreč ležajevi, semerinzi, SKF, FAG, Timken, Corteco, SNR, NTN, Koyo, Ina