Početna
Nedjelja, 18.Ožujka 2018 (14:38:50) - Godina:16

Odaberite teme

O Portalu

Parentium.com se pohranjuje u digitalnom arhivu NSK
Posao u Tommyju!

Javna rasprava o prijedlogu odluke o stavljanju van snage DPU-a stambenog naselja "Poreč-jug"

Iz Grada Poreča, 12.09.2017. (10:52)

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. i 65/17.), članka 3. Odluke o provedbi postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja “Poreč-JUG” (Sl.G, br. 13/15.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/15-01/303 i ur.broj 2167/01-09/01-17-4 od 8. rujna 2017. godine, objavljuje se javna rasprava o prijedlogu odluke o stavljanju van snage detaljnog plana uređenja stambenog naselja Poreč - Jug.

Javna rasprava provest će se od 18. rujna do 2. listopada 2017. godine.

Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 19. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Obala M.Tita 5, s početkom u 17 sati.

Javni uvid u Prijedlog Odluke omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 - 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Odluke :

  • upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,
  • upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,
  • dostavom putem e-mail-a – prostorno.planiranje@porec.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Odluke koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. (Grad Poreč)Mobilna verzija članka

Oglasi

Brzi servis, prodaja i otkup mobitela - La-Ri - Poreč - Kandlerova 4
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore
Ovlašteni servis za vozila marke Volkswagen i Škoda
Sabina travel - Poreč
HAK Auto-klub Poreč