Početna
Utorak, 26.Siječnja 2021 (10:44:22) - Godina:19

Odaberite teme

O Portalu

Parentium.com se pohranjuje u digitalnom arhivu NSK
LIDL - prijavite se za sezonski posao

Javni poziv - "Prikupljanje i odvodnja sanitarnih otpadnih voda podsustava Baderna"

Iz Grada Poreča, 27.10.2014. (13:54)

Pozivaju se vlasnici nekretnina oznake k.č. zgr. 86/1, zgr. 86/2, zgr. 86/3, 1940/1, 1940/6, 1949/2, 1951/6, 1952/2, 2020, 2022/2, 2027/1, 2027/2, 2032/1, 2032/2, 2039/2, 2039/7, 2040/5, 2043/5, 2050, 2118, 2126/3, 2158/1, 4686/6, 4690/3, 4690/5, 4696/1, 4696/2, 4696/3, 4696/4, 4696/6, 4696/7, 4696/9, 4696/11, 4696/12, 4696/13, 4696/15, 4696/16, 4707/5, 4726 sve k.o. Baderna i nositelji drugih stvarnih prava na istim, da izvrše uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijske dozvola, za zahvat u prostoru „Prikupljanje i odvodnja sanitarnih otpadnih voda podsustava Baderna“ u sklopu sustava odvodnje Poreštine, investitora ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč, Mlinska 1.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M. Tita 4, soba 15 – prizemlje, u roku 8 dana od dana objave, u vremenu od 9,00 – 10,00 sati.

Pozivu na uvid u spis predmeta stranka se može odazvati osobno ili putem svog opunomoćenika. Osoba koja se odazove pozivu odnosno punomoćnik stranke mora dokazati da ima svojstvo stranke što se utvrđuje temeljem izvatka iz zemljišne knjige i/ili odgovarajućeg ugovora odnosno odluke nadležne državne vlasti.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove pozivu.

Preuzimanje: Javni pozivMobilna verzija članka

Oglasi

Pogrebne usluge Silentium
Frigoservis Šime - klima uređaji
Svijet elektronike - mi znamo s vašim računalom
Pekara Tre Fiori - Poreč
Matiani Poreč ležajevi, semerinzi, SKF, FAG, Timken, Corteco, SNR, NTN, Koyo, Ina