Početna
Subota, 15.Kolovoza 2020 (14:50:06) - Godina:18

Odaberite teme

O Portalu

Parentium.com se pohranjuje u digitalnom arhivu NSK
Valfresco Direkt

Javni poziv - rekonstrukcija dijela prometnice Žatika - Košambra s kružnim raskrižjem u Poreču

Iz Grada Poreča, 16.05.2014. (11:04)

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo nadležan temeljem članka 115. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), po Odluci Županijske skupštine Istarske županije Klasa: 350-01/07-01/6 Urbroj: 2163/1-01/4-07-3 od 17. prosinca 2007. g. i Suglasnosti Središnjeg državnog ureda za upravu Klasa: 350-01/07-01/8 Urbroj: 515-12-01/1-08-2 od 01. veljače 2008.g, temeljem članka 141. stavak 2. i 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju, povodom zahtjeva investitora Grada Poreča – Parenzo, Upravnog odjela za komunalni sustav, Poreč, Obala M. Tita 5, za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole, upućuje Javni poziv

Pozivaju se vlasnici nekretnina oznake k.č. 6055, 4296, 4821, 4295, 4822, 6027, 4844, 4823, 4839, 4845, 6028, 4841 i 4860/1 sve k.o. Poreč; k.č. 556/2 i 94 sve k.o. Mugeba; k.č. 16/2 k.o. Musalež, za koje se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na istim, da izvrše uvid u spis predmeta izmjene i dopune lokacijske dozvole za građevinu „REKONSTRUKCIJA DIJELA PROMETNICE ŽATIKA – KOŠAMBRA S KRUŽNIM RASKRIŽJEM U POREČU (prometne površine, oborinska odvodnja i javna rasvjeta“, investitora Grada Poreča – Parenzo, Upravnog odjela za komunalni sustav, Poreč, Obala M. Tita 5.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M. Tita 4, soba 15 – prizemlje, u roku 8 dana od dana objave, u vremenu od 9,00 – 10,00 sati. Pozivu na uvid u spis predmeta stranka se može odazvati osobno ili putem svog opunomoćenika.

Osoba koja se odazove pozivu odnosno punomoćnik stranke mora dokazati da ima svojstvo stranke što se utvrđuje temeljem izvatka iz zemljišne knjige i/ili odgovarajućeg ugovora odnosno odluke nadležne državne vlasti. Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove pozivu.Mobilna verzija članka

Oglasi

Pogrebne usluge Silentium
Svijet elektronike - mi znamo s vašim računalom
HAK Auto-klub Poreč
Svjetleće reklame, natpisi, pokloni, oslikavanje itd...
Cafe bar Soggiorno