Početna
Subota, 15.Kolovoza 2020 (15:09:25) - Godina:18

Odaberite teme

O Portalu

Parentium.com se pohranjuje u digitalnom arhivu NSK
Valfresco Direkt

Održana prva javna rasprava o Programu za mlade grada Poreča

Iz Grada Poreča, 11.05.2014. (15:09)

Mladi Poreča su jučer 9. svibnja, na Dan Europe sudjelovali u javnoj raspravi o problemima mladih. U punoj dvorani kazališta Pučkog otvorenog učilišta otvorena je javna tribina o problemima mladih, a nastavljena je u prostorima novootvorenog Centra za mlade. Ovo okupljanje predstavlja značajan korak u izradi Programa za mlade Grada Poreča – Parenzo, a zahvaljujući partnerstvu u međunarodnom projektu “Jadranska mladinska ideja”, kojeg sufinancira EU. U kazalištu su se okupili, osim mladih, predstavnici partnera na projektu, nositelj projekta Zavod MOVIT – Zveza prijateljev mladine Maribor i partneri: predstavnici Grada Poreča, predstavnici Inštituta za kreativne raziskave mladine – zavod (Ljubljana) i predstavncii Udruge Regionalni info-centar za mlade Rijeka-UMKI.

Pozivu na javnu raspravu odazvalo se oko 150 sudionika u želji da aktivno doprinesu unaprjeđenju života mladih u Poreču, što govori o potrebi i interesu za ovakvim projektima. Okupili su se na jednom mjestu i sudjelovali u radu predstavnici organizacija civilnog društva Poreča, predstavnici ustanova i drugih društvenih institucija koji predstavljaju ključne dionike u životu mladih. Sudjelovali su predstavnici 30 - tak udruga, od čega preko 10 sportskih klubova, predstavnici obrazovnih ustanova, TUŠ A. Štifanić, SŠ Mate Balote, Osnovne škole Poreč, Pučkog otvorenog učilišta, predstavnici MUP-a, Centra za socijalnu skrb, Fonda Zdravi grad, Gradske knjižnice, Zavičajnog muzeja, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Istra i drugi. Ovako veliki odaziv ukazuje na činjenicu da je izrada programa za mlade, kao strateškog dokumenta koji će uspostaviti suradnju između mladih i organiziranih oblika mladih te svih ostalih ključnih dionika bila nužna, da postoji potreba za većim uključivanjem mladih u javne politike Grada. Grad je s druge strane pokazao otvorenost i volju za ozbiljnim političkim promišljanjem javnih politika za i sa mladima. Nakon što se sudionicima predstavljena metodologija i hodogram izrade programa za mlade te cilj ovoga okupljanja, mladi su se aktivno uključili i započeli raspravu, što je predstavljalo uvod u rad u skupinama. Rasprava je nastavljena u radnim skupinama, prema ciljevima i područjima djelovanja za mlade, pa su se tako sudionici preselili u prostore Centra za mlade, ne bi li sudjelovali u raspravi o društvenom uključivanju mladih, stvaralaštvu, poduzetništvu i zapošljavanju mladih, obrazovanju, zdravlju, sportu i blagostanju mladih, kao i sudjelovanju, volontiranju i mobilnosti mladih.

Svi sudionici će biti i dalje uključeni u tijek izrade programa za mlade. Izradom Programa za mlade, Grad Poreč će steći uvjete za sudjelovanje Poreča, a prvenstveno mladih i organiziranih oblika mladih Poreča u edukacijama i međunarodnim projektima namijenjenima mladima u međunarodnom okuženju.

U nastavku izrade programa predviđa se sljedeće:

1. Završetak pripreme prijedloga Programa za mlade, kojeg će svi sudionici ovoga procesa dobiti na uvid i razmatranje, kako bi mladi u svojim organizacijama i ustanovama imali uvid u cjelovit dokument te imali priliku predložiti nove ciljeve i mjere, ukoliko su se neki bitni izostavili.

2. Njihove primjedbe će se ugraditi u prijedlog programa o kojem će se još jednom konzultirati zainteresirane skupine, na otvorenom internetskom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti, kako bi mogli s mladima u svojim organizacijama i ustanovama još jednom raspraviti ciljeve i mjere koje se predlažu.

3. Objedinjene rezultate će se ugraditi u Program te predložiti gradskom vijeću na usvajanje.

Kako je Program strateški dokument koji usmjerava i predviđa dugoročne mjere, radne skupine u kojima će biti imenovani predstavnici svih ključnih dionika će izraditi akcijski plan u kojem će se jasno definirati aktivnosti u skladu s predloženim mjerama. Izrada strateških planova i njihova implementacija je proces koji utječe na aktivnije sudjelovanje mladih, omekšavanje granica između mladih i drugih dionika u društvu te neposredno utječe na aktivno uključivanje mladih u procese političkog odlučivanja, stoji u propćenju iz Grada Poreča.Mobilna verzija članka

Oglasi

Cafe bar Soggiorno
HAK Auto-klub Poreč
Frigoservis Šime - klima uređaji
Pogrebne usluge Silentium
Istraalf  Mobile Phone Shop - Bookstore