Početna
Nedjelja, 12.Srpnja 2020 (15:48:22) - Godina:18

Odaberite teme

O Portalu

Parentium.com se pohranjuje u digitalnom arhivu NSK
Valfresco Direkt
NLP dijagnostika - biorezonantna terapija, nelinearna analiza

Potpisano pet Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti

Iz Grada Poreča, 04.04.2013. (13:49)
(Izvor:Grad Poreč - Parenzo)

Komunalnom djelatnošću, u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu te Odlukom o komunalnim djelatnostima u Gradu Poreču – Parenzo koju je donijelo Gradsko vijeće obavljaju se komunalne djelatnosti od interesa za Grad Poreč – Parenzo, a to su: održavanje čistoće, održavanje javnih površina, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Navedene komunalne djelatnosti Grad Poreč – Parenzo povjerio je komunalnom poduzeću Usluga d.o.o. Poreč kojeg je Grad i osnovao te s istim potpisao Ugovore. Ugovor o godišnjem održavanju čistoće za 2013. godinu podrazumijeva pometanje ulica, pranje cesta i nogostupa, kontejnerski odnos smeća, ostala čišćenja pranja i pometanja, čišćenje priobalja te održavanje gradskih plaža te ukupan godišnji iznos po tom Ugovoru iznosi 2.842.466,25 kuna. Ukupan iznos Ugovora o godišnjem održavanju zelenih površina iznosi 5.030.359,06 kuna, a obuhvaća košnju i okopavanje zelenih površina, održavanje cvjetnih gredica i korita te zelenih površina, održavanje sustava za automatsko navodnjavanje, zaštitu bilja, intervencije na održavanju zelenih površina, košnju uz nerazvrstane prometnice, zalijevanje trajnica i stablašica i uređenje novih zelenih površina. Kada je riječ o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, Grad je potpisao Ugovor o godišnjem održavanju kanalizacijskog sustava odvodnje oborinskih voda za 2013. godinu na ukupan iznos od 315.078,60 kuna, a taj se ugovor odnosi na održavanje cjelokupnog sustava postrojenja oborinske kanalizacije Grada Poreča – Parenzo u dužini od 28.891,40 m kolektora sa svom pripadajućom opremom.

Temeljem Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, Grad je donio Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine kojom je utvrđeno da je naknada za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje i javne vodoopskrbe prihod Proračuna Grada Poreča – Parenzo, predviđen za izgradnju komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje te je potpisao dva Ugovora. Sa Istarskim vodovodom d.o.o. Buzet, Grad je sklopio Ugovor o ulaganju sredstava u izgradnju komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe za 2013. godinu, na ukupan iznos od 250.000,00 kuna. Ugovor o ulaganju sredstava u izgradnju komunalnih vodnih građevina javne odvodnje za 2013. godinu, na ukupan iznos od 300.000,00 kuna, Grad je sklopio s Uslugom Poreč d.o.o..

Vrijednost svih navedenih radova iznosi 8.737.903,91 kuna, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada Poreča – Parenzo za 2013. godinu. Voditelj projekta je Upravni odjela za komunalni sustav, a investitor Grad Poreč – Parenzo.Mobilna verzija članka

Oglasi

Matiani Poreč ležajevi, semerinzi, SKF, FAG, Timken, Corteco, SNR, NTN, Koyo, Ina
Frigoservis Šime - klima uređaji
HAK Auto-klub Poreč
Scan4menu Poreč
Cafe bar Soggiorno